מועדי ישיבת מועצת העיר

תאריך האירוע מידע נוסף
אוקטובר 2019
30/10/2019ישיבת מועצת העיר
בשעה 18:00 באולם המליאה.
ספטמבר 2019
11/09/2019ישיבת מועצת העיר
ישיבת מועצת העיר תיערך בשעה 18:00 באולם מליאת המועצה
אוגוסט 2019
7/08/2019ישיבת מועצת העיר
הישיבה תיערך באולם מועצת העיר בשעה 18:00.
יולי 2019
17/07/2019ישיבת מועצת העיר
בשעה 18:00 באולם מועצת העיר
יוני 2019
12/06/2019ישיבת מועצת העיר
בשעה 18:00 באולם המליאה
מאי 2019
15/05/2019ישיבת מועצה
תיערך ביום רביעי, 15.5.19 בשעה 18:00
אפריל 2019
3/04/2019ישיבת מועצת העיר
תיערך בשעה 18:00 באולם מועצת העיר
מרץ 2019
13/03/2019ישיבת מועצת עיר
תיערך ביום רביעי בשעה 18:00 באולם מועצת העיר
ינואר 2019
23/01/2019ישיבת תקציב - ישיבת מועצה שלא מן המניין
הישיבה תיערך בשעה 18:00 באולם מועצת העיר
דצמבר 2018
26/12/2018ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין
הישיבה תיערך ביום רביעי, 26.12.18 בשעה 18:00 באולם המליאה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד