הנחות בארנונה

 

מהי ועדת ההנחות של העירייה?

בהתאם לחוק ההסדרים, העירייה רשאית להעניק הנחה עפ"י הקריטריונים הבאים: 

תקנה מס' 7 קובעת כי "נזקק" הוא: 

מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מסיבות אלה: 

 

 1. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו. 
 2. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי. (פיטורין, כינוס נכסים, הוצאה לפועל ועוד...)

מתי יש להגיש את הבקשה?

 

 1.  הבקשה תוגש החל מיום 15/2/17ולא יאוחר מיום 30/6/17.
 2. תושב רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה רק לאחר ששילם את הארנונה עבור חודשים ינואר ופברואר.

 

מה יש לצרף לבקשה?

 1. תצלום ת.ז כולל ספח ובו מעודכנת כתובת הנכס. תצלום נפרד של כל דיירי הנכס שמעל גיל 18.
 2. אישורי הכנסה לחודשים 10,11,12.2016 מכל מקורות ההכנסה, עבור כל דיירי הנכס שמעל גיל 18.
 3. אישור על קצבה/ אין קבלת קצבה לשנת 2016 (מזונות/ אבטלה/ ה.הכנסה/ נכות), מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. מקבלי הבטחת הכנסה יצרפו אישור מעמד "לא עובד" לשני בני הזוג.
 5. עצמאי יצרף שומה שנתית אחרונה – טופס 5269 לשנת 2016.
 6. מי שפוטר מעבודתו יציג מכתב פיטורים ואישור המוסד לביטוח לאומי על דמי האבטלה.
 7. תושב/ת מעל גיל 18, לא עובד/ת וללא הכנסות יציג/תציג אישור מעמד "לא עובד/ת".
 8. תדפיס תנועות בנק לשלושה חודשים אחרונים מכל החשבונות הפעילים, הפקדות ללא אסמכתא יש להסביר בתצהיר עו"ד.
 9. גרושים/ פרודים – בגירושין יש להציג הסכם מזונות. פרודים יש להציג תצהיר עו"ד הכולל סעיף בנושא המזונות.
 • לא יתקבלו בקשות להנחה ללא כל האסמכתאות הנדרשות, כולל טופס בקשה מלא וחתום.
 • ככל שיידרשו מסמכים נוספים - חובה להשלים.

 

אישור בדבר הגשת הבקשה

 תושב המגיש בקשה יקבל מהפקיד אישור חתום בדבר הגשת בקשה. 

אישור זה ישמש קבלה על כך שהתושב הגיש בקשה לשנת 2016  ויש לשמור אותו ולהציגו בכל פנייה עתידית בעניין הבקשה. 

 

 

חשוב לזכור

 

 1. יש להמשיך ולשלם את החיוב הדו-חודשי כרגיל עד לקבלת ההחלטה בוועדה. 
 2. אזרח שלא ישלם את חובו לאחר קבלת ההנחה לאותו שנת מס, ההנחה תבוטל. 

 

מידע לתושב בדבר הנחות בארנונה 

בקשה להנחה תוגש על גבי טופס – יש לפנות לפקיד לקבלת הטופס. 

להלן הסבר על סוגי ההנחות השונים: 

מי זכאי להנחה

שיעור ההנחה

מסמכים שיש לצרף לבקשה

אזרח ותיק הזכאי לקצבת זקנה, שארים, תלויים או נכים מעבודה

25% הנחה עד 100 מ"ר

אישורי הכנסה מקצבת זקנה/שארים /תלויים או נכים מעבודה.

תעודת אזרח ותיק

אזרח ותיק =אדם שהגיע לגיל פרישה והוא מקבל קצבת זקנה או שארים (גבר בן 67 או אישה בת 62) אם הכנסתו נמוכה מהשכר הממוצע במשק או זוג % 150 מהשכר הממוצע .

30% הנחה עד 100 מ"ר

חייב להגיש בקשה – הכנסה נמוכה מהשכר הממוצע ו/או בני זוג מפעם וחצי השכר הממוצע במשק.

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה/שארים בתוספת הבטחת הכנסה או קצבת זקנה לנכה

100% הנחה עד 100 מ"ר

אישורי הכנסה מביטוח לאומי עבור אותה שנה

עיוור

90% הנחה

תעודת עיוור ממשרד הרווחה

נכה המקבל קצבת אובדן כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה או מקבל קצבת זקנה שנקבע לו אובדן כושר השתכרות לצמיתות לפני קבלת קצבת הזקנה

80% הנחה

אישור מביטוח לאומי .

נכה בעל נכות רפואית של 90% ומעלה

40% הנחה

אישור מביטוח לאומי בדבר אחוז הנכות הרפואית

מקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי  

70% הנחה עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי בדבר היותו תלוי בעזרת סיעוד

מי שקיבל גמלת הבטחת הכנסה או מזונות לפני 2003 ומקבל אותה גם כיום ללא הפסקה הגדולה מ- 6חודשים.

70% הנחה עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי בדבר רצף הגמלה משנת 2003 ועד היום .

מקבל הבטחת הכנסה שגילו מעל 55

70% הנחה עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת הגמלה

הורה יחיד/הורה עצמאי  לילד עד גיל 18 או בן חייל בסדיר או מתנדבת בשירות לאומי עד גיל 21.

20% הנחה עד 100 מ"ר

הצגת תעודת זהות

מילוי טופס חד הורי

מילוי הצהרה בפני פקיד גבייה

 (גרוש/ה או שנתיים פרוד/ה אישור על החזקת ילד או חייל עד גיל 21)

זכאי לפי תקנות הבטוח הלאומי (ילד נכה) או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו בשל נכותו גמלה ובלבד שקודם השתלמה בעדו גמלת ילד נכה  

33% הנחה עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי בדבר קצבה לילד נכה

עולה חדש/ אזרח עולה למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים בארץ .

90% הנחה עד 100 מ"ר

הצגת דרכון ותעודת עולה  או אזרח עולה

חייל בשירות חובה/לאומי במהלך השירות ועד 4 חודשים לאחר השחרור

(עד 4 נפשות בדירה)

100% הנחה עד 70 מ"ר

תעודת חוגר / אישור חייל

מקבל גמלת נכה רדיפות הנאצים, מקבל גמלת נכה גרמניה/הולנד/

בלגיה/אוסטריה

66% הנחה עד 70 מ"ר

אישור על זכאות להנחה / אישור על קבלת גמלה ממשרד האוצר

חייל בשירות חובה/לאומי במהלך השירות ועד 4 חודשים לאחר השחרור

(מעל 4 נפשות בדירה)

100% הנחה עד 90 מ"ר

תעודת חוגר / אישור חייל

ת.ז מעידה על מצב משפחתי

משרת שירות אזרחי (עד 4 נפשות בדירה)

50% הנחה עד 70 מ"ר

אישור מקורי ממשרד ראש הממשלה

משרת שירות אזרחי (מעל 4 נפשות בדירה)

50% הנחה עד 90 מ"ר

אישור מקורי ממשרד ראש הממשלה

ת.ז המעידה על מצב משפחתי

נכה צה"ל/משטרה/ שב"ס/הורים שכולים

(עד 4 נפשות בדירה)

66% הנחה עד 70 מ"ר

תעודת נכה מתאימה / אישור משרד הביטחון

נכה צה"ל/משטרה/ שב"ס/הורים שכולים

(מעל 4 נפשות בדירה)

66% הנחה עד 90 מ"ר

תעודת נכה מתאימה / אישור משרד הביטחון

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד