מכרז פומבי 6/2017 למתן שירותי ליווי להקמת וניהול המנהלת להסכם הגג עכו

בהמשך  להסכם שנחתם בין עיריית עכו לבין משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר להקמת יחידות דיור, מסחר ותעסוקה בעיר עכו מוקמת בחברה הכלכלית לעכו בע"מ ( להלן:" החברה") מנהלת ייעודית שתפקידה, בין היתר, ניהול כל פעולות התכנון, הביצוע והפיקוח על הפרויקט.
בהמשך לאמור, החברה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליווי להקמת וניהול המנהלת להסכם הגג עכו. 
תנאי הסף: 
• אדם פרטי ( יחיד), תושב ישראל.
• בוגר מוסד אקדמי מוכר באחד מהתארים הנ"ל: הנדסה אזרחית או הנדסה תעשייה וניהול או אדריכלות או תכנון ערים. 
• בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בניהול עבודות תשתית ועבודות פיתוח בהיקף מצטבר של 200 מיליון ₪ ( לא כולל מע"מ).
• ניסיון בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על עבודות תשתיות ופיתוח ציבוריים בלבד בשכונות מגורים חדשות או בעבודות ביצוע כבישים / מחלפים/ מנהרות/ גשרים.
• בעל ניסיון מוכח בעבודה של ניהול פרויקטים אל מול משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה אחרים בתחום התשתיות והפיתוח.

השירותים יבוצעו עבור החברה בהיקף של 180 שעות חודשיות לפחות.
המציע שייבחר, על אף העסקתו במתכונת של נותן שירותים, לא יוכל לעסוק בכל עיסוק אחר בתקופת העסקתו בשירות החברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם  באתר האינטרנט של החברה בכתובת
. WWW.akkoct.co.il
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " מכרז פומבי 6/2017 למתן שירותי ליווי להקמת וניהול המנהלת להסכם הגג עכו ", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, בכתובת רח' דושניצקי 2 עכו, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום ד' ה- 8.11.2017  עד השעה 12:00.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר : 04-9552539.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד