מכרז פומבי 38/2017 רכישת טרקטור וסל הרמה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טרקטור וסל הרמה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז פומבי 38/2017. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 38/2017 - רכישת טרקטור וסל הרמה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. עד ליום א', ה- 19.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום 13.11.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-55532363.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד