מכרז פומבי 39/2017 – ניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח

7/12/2017

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל הנדסה, מירית דרוקמן תמות 2500 ₪ לכל מעטפה, שלא יוחזרו מכל טעם שהוא.
מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום ה' 14.12.2017 בשעה 10:00 בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו.  ההשתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה נושא ציון "מכרז פומבי 2017 – ניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח" למזכירות העירייה (אצל משה סעדה) עד ליום חמישי, 11.1.2018 עד השעה 14:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד