הארכה - הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים - עיריית עכו

6/02/2018

עיריית עכו מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 1987. רשאים להציע מועמדות להיכלל במאגר, יועצים העומדים בתנאי הסף המופיעים באתר העירייה: www.akko.muni.il  תחת קטגוריית "שירותים בקליק"- "טפסים". את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח לכתובת מייל- consultants@akko.muni.il לא יאוחר מיום  5/3/2018 עד לשעה 13:00. שאלות הבהרה יש להגיש עד לתאריך 27/2/2018 באמצעות המייל הר"מ.

להורדת הטפסים ולהצטרפות למאגר הקליקו כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד