מכרז פומבי 7/2018 – רכישה ואספקת צבעים

15/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי, בקומה 1, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2018 – רכישה ואספקת צבעים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-11.3.18 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום א', ה- 25.2.18 בשעה 11:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש לפקס 04-9956095 עד לא יאוחר מיום א', ה- 4.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון:04-9956084. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד