מכרז פומבי 7/2018- רכישה ואספקת צבעים- הודעה

28/02/2018

עיריית עכו מודיעה בזאת על סיור קבלנים נוסף שנקבע ליום 12.3.18 בשעה 13:00. בהתאם לכך השתנו מועד שאלות ההבהרה, מועד ההגשה והגשת הערבות.
את מסמכי המכרז המעודכנים ניתן לראות באתר העירייה.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד