הליך הצעות מחיר 86/2018 - רכישת נפה לניקוי חופים

15/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת נפה לניקוי חופים בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי הההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 86/2018 - רכישת נפה לניקוי חופים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום חמישי, ה- 29.3.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא  יאוחר מיום חמישי, ה- 22.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון:0545532363.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד