הזמנה להציע הצעות להליך הצעות מחיר מס' 61/2018

19/03/2018

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור הפעלת אירוע אופניים בית ספרי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 61/2018 יש למסור ידנית לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 9.4.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה                   ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956284 לעוזר ראש העיר – מר דודו חזן עד לא יאוחר מיום 26.3.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956228.

 

 

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד