מכרז 3/2018 - הפעלת מרכז צעירים - הארכה

24/04/2018
ניתנה הארכה להגשת הצעות המכרז עד ליום 22.5.18 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 4.2 להזמנה להציע הצעות.
בנוסף ניתנה הארכה להגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.5.18 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 16 להזמנה להציע הצעות.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד