הליך הצעות מחיר מס' 124/2018

25/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת רכב, טרקטורים, מכסחות דשא"  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם. את ההצעה נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 124/2018"  יש להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל offers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך (124/2018 ). את ההגשה יש לבצע עד ליום   6/5/2018 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד