הליך הצעות מחיר 103/2018 - אספקת מוצרי דפוס שנתי

9/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 103/2018 אספקת מוצרי דפוס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 103/2018 אספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 24/5/2018 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש –  איציק בן שושן לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום 15/05/2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד