מכרזי תכנון

28/05/2018

מכרז 08/2018 שירותי תכנון כבישים ניקוז ותנועה לשכונת עכו מזרח
מכרז 20/2018 שירותי אדריכלות נוף לשכונת עכו מזרח
מכרז 22/2018 שירותי תכנון חשמל, תאורה ותקשורת לשכונת עכו מזרח
מכרז 23/2018 שירותי תכנון מים וביוב לשכונת עכו מזרח

עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע השירותים המפורטים מעלה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרזים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 05/06/18 בשעה 11:00 בחדר מועצת העיר קומה א' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 24/06/18 עד לשעה 13:00. לפרטים נוספים אודות מהות המכרזים והדרישות מהמשתתפים ניתן לקבל, טרם רכישת המכרז, באתר האינטרנט העירוני של הרשות בקישור: http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388

https://goo.gl/hYhgjQ  - 22/2018

https://goo.gl/1kPEJA    8/2018

https://goo.gl/xCrvdR    20/2018

https://goo.gl/f7xZpM    23/2018

 

מצורף קישור לספריית המסמכים , תשובות לשאלות הבהרה


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד