מכרז פומבי 19/2018 שירותי ניהול ופיקוח פרויקט- תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח, שלב א'

5/06/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח (שלב א'), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 18.6.2018 בשעה 11:00 בחדר הוועדות בקומה ב' בבניין  העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו.  השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז.  את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2018 ניהול פרויקט - תכנון וביצוע, תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח, שלב א'" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה. על המציע לוודא כי המעטפה נחתמה על ידי מקבלה, טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תוך כדי ציון שעת קבלת ההצעה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית עד ליום 9.7.2018, עד לשעה 13:00.   לפרטים נוספים אודות מהות המכרז והדרישות מהמשתתפים ניתן לקבל, טרם רכישת המכרז, באתר האינטרנט העירוני של הרשות בקישור: http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד