מכרז פומבי מס' 1/2019 – שירותי חשבות למנהל החינוך, עכו

17/01/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי חשבות למינהל החינוך. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת גזבר העירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש משתתפים יתקיים ביום א', ה- 27/01/2019, בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 במשרדי גזבר העירייה בקומה 1, בשעה 13:00. מפגש המשתתפים איננו חובה. הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל גזבר העירייה – מר ראובן ויצמן לפקס: 04-9956083 או למייל sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 31/1/2019 עד השעה 13:00. על השולח לוודא טלפונית, בטל':04-9956082  את קבלת הפקס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 1/2019 – שירותי חשבות למינהל החינוך, עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ד', ה- 6/02/2019 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד