מכרז פומבי מס' 4/2019 - שיפוץ בניינים ברחבי העיר **עדכון**

7/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיפוץ בניינים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן הנדסה - מורדי שמיר, בקומה ב' בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,500 (אלף חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2019 שיפוץ בניינים ברחבי העיר" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום חמישי, ה- 28/02/2019 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום חמישי, ה- 14/02/2019. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן במייל qmeng@akko.muni.il, עד ליום חמישי, ה- 21/02/2019 עד לשעה 13:00.  
****עיריית עכו מבקשת לעדכן על הוספת מבנה נוסף למכרז זה בהתאם לצורפה.****
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד