הליך 74/2019 – רכישת ביגוד והנעלה לסיירי הביטחון – ספק שנתי

31/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת ביגוד והנעלה לסיירי הביטחון – ספק שנתי  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך מס  74/2019 - רכישת ביגוד והנעלה לסיירי הביטחון – ספק שנתי " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 10/4/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן  למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ד', ה- 3/4/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:  04-9956084.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד