מכרז פומבי 17/2019 –אספקת תמרורים ושילוט - ספק שנתי

29/04/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת תמרורים ושילוט - ספק שנתי  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות חמישים שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 17/2019 אספקת תמרורים ושילוט - ספק שנתי" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ד', ה- 22/5/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ב', ה- 6/5/2019, בשעה 13:00 בחדר ועדות בקומה השנייה בניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש –איציק בן שושן  למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ד', ה- 15/5/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד