הליך שנתי 85/2019 –אספקת שירותי מים מינרלים - ספק שנתי

30/04/2019

 
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת שירותי מים מינרלים - ספק שנתי  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן להוריד מאתר העירייה  תחת לשונית דרושים ומכרזים. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך 85/2019 אספקת שירותי מים מינרלים - ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו או לשלוח ההצעה למייל boffers@akko.muni.il. יש לציין בשורת הנושא את מס' ההליך. את ההצעה  יש  להגיש  עד ליום ב', ה- 20/5/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן  למייל:  izik@akko.muni.il   עד לא יאוחר מיום ב', ה- 13/5/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:  04-9956084.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד