מכרז פומבי מס' 22/2019 - שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו

22/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- אמרכלית מינהל התפעול בעירייה תמורת תשלום בסך  4,000 ₪ (ארבעת אלפים ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2019 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ג', ה- 18.6.19 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ב- 3.6.19 במשרדי ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 11:00. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לראש מינהל תפעול ואכיפה – מר יניב אשור  לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 11.6.19  עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד