מכרז פומבי מס' 21/2019 - תכנית משעול-תכנית ממוקדת שכונת צפון-קורצ'אק

6/08/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנית משעול-תכנית ממוקדת שכונת צפון-קורצ'אק בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במינהל רווחה, אצל עמיחי כהן - מנהל הפרויקט תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2019 תכנית משעול-תכנית ממוקדת שכונת צפון-קורצ'אק" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים  שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה- 25.8.19 עד לשעה 13:00.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל: amihahaic@akko.muni.il  לעמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ד', ה-  14.8.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 04-9956204.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד