הזמנה להציע הצעות להליך קורס מפעלי מכונה ניידת הצעות מחיר מס' 194/2019

12/08/2019
עיריית עכו (מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "קורס מפעילי מכונה ניידת "  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה. את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס'  "194/2019" – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 194/2019). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך  19/08/2019 עד השעה 13:00.  עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה.  ככל שלא  התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד