מכרז פומבי 35/2019 - קליטה ומיון פסולת וגזם

4/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע קליטה ומיון פסולת, גזם וגזם מעורב באתר מורשה ומאושר על פי דין במרחק שאיננו עולה על 30 ק"מ מבניין העירייה ( מרחק  נסיעה לכוון אחד). את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל התפעול בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ש"ח  (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. סיור קבלנים ומפגש לקבלת הבהרות יתקיים ביום א', ה- 15.12.19 בשעה  13:30, במשרדו של מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים- גבי בן יאיר, בקומת כניסה  בנין העירייה, ברחוב ויצמן 35, עכו. ההשתתפות במפגש הקבלנים איננה חובה. שאלות ו/או בקשת הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות 04-9956123  עד לא יאוחר מיום א', ה- 22.12.19 עד לשעה  13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956058. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 35/2019 –קליטה ומיון פסולת", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה (במשרדו של מר משה סעדה) ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום  א', ה- 29.12.19 עד שעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד