מכרז פומבי מס' 37/2019 - מכירת מקרקעין מבנה בחלק מחלקה 148 בגוש 18010

8/01/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכירת מבנה במקרקעין, הידועים כחלק מחלקה 148 בגוש 18010. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באגף הנכסים בעירייה אצל מר אליהו כהן בקומה א' בבניין העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 600 ₪ (שש מאות ₪)  אשר לא יוחזרו מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – מכירת מבנה במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 148 בגוש 18010" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי, מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 30.1.20 עד לשעה 13:00. סיור מציעים ייצא מהכניסה הראשית לבניין העירייה בעכו ביום א' ה- 12.1.20 בשעה 10:00. הסיור אינו חובה ואינו מהווה תנאי להשתתפות בהליך. שאלות הערות ואו בקשות הבהרה ואו תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאי ניתן להפנות בכתב למר אליהו כהן, מנהל אגף הנכסים לפקס 04-9956261 או לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 19.1.20 עד לשעה 13:00 באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956262.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד