הליך מס' 41/2020 – מכירת משאית

3/03/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת משאית" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס'  41/2020  – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.i.  בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 41/2020). את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך  15/03/2020 עד השעה 13:00. ניתן  להגיש גם לתיבת המכרזים שבמזכירות העירייה (אצל משה סעדה), בקומה השנייה בבניין עיריית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו בתיאום עם  שלומי אלקריף 054-5532363.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד