מכרז פומבי 6/2020 - היסעים להכרת הארץ לעולים - עדכון

8/03/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן היסעים להכרת הארץ לעולים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  המכרז.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת קליטה- אצל גב' ילנה נביליצין בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " פומבי 6/2020 – היסעים להכרת הארץ לעולים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הים במשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום חמישי, ה- 19.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף הקליטה למייל elena@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 12.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956171.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד