דרושים - מכרזי כח אדם

היקף משרה: 100%
דירוג : מח"ר 37-39
כפיפות : מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
תכנון והפקת אירועים ופעילויות קהילתיות עבור צעירים
הובלת צעירים לייזום והפקת פעילויות קהילתיות
אחריות כוללת על מערך המלגות כולל פיתוח תחום המלגות והרחבתו
עבודה עם שותפים, עמותות וגורמים עירוניים
פעילות קהילתית מוכוונת לפלחי אוכלוסייה שונים.

תחומי אחריות:
ריכוז מערך המלגות של מרכז צעירים
שיבוץ הסטודנטים לפעילות התנדבות בקהילה במסגרת המלגה
בקרה על ביצוע שעות ההתנדבות של הסטודנטים בפרויקטים השונים
תכלול מערך כפרי הסטודנטים בעיר
פיתוח, עידוד וחיזוק קהילות קיימות וכפרי סטודנטים בעיר.
קשר רציף ופיתוח שיתופי פעולה עם גורמים עירוניים.
הכנת תוכנית עבודה שנתית של פעילויות תרבות וקהילה לצעירים בהתאם לדרישות הממונה הישיר והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והוצאתה לפועל .
קידום פעילות ברשות להגברת המעורבות הקהילתית של האוכלוסייה הצעירה בעיר וחיזוק תחושת השייכות.
רתימת פעילים חברתיים וצעירים לעשייה קהילתית מאורגנת.
פרסום ושיווק פעולות האגף ופרויקטים לצעירים
השתתפות בהכשרות והשתלמויות של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

דרישות התפקיד:
תואר ראשון – עדיפות לתחום רלוונטי
ניסיון בעבודה חברתית - קהילתית
ניסיון בהפקה וארגון אירועים
היכרות עם עולם התוכן המלגאי והסטודנטיאלי
יכולת ארגון וניהול עצמאי, יוזמה וראש גדול
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות
יחסי אנוש טובים
ידע בסיסי בישומי מחשב ו-OFFICE
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
לעבודה גם בשעות הערב

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש];
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998. מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל. השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-24.102021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למיילravit@akko.muni.il. . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
5/10/2021
משרה זמנית
היקף משרה – 50% משרה, שעתי
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
ריכוז כפר הסטודנטים ESRA – " סטודנטים בונים קהילה".
הובלת קבוצת סטודנטים בתכנית ייחודית המשלבת חיי קהילה ועשיה חברתית- קהילתית במרכז העיר.
הסטודנטים חונכים קבוצת ילדים במודל ייחודי ויוזמים פרויקטים קהילתיים. העבודה היא חלק מצוות מרכז צעירים וכוללת אחריות כוללת על הכפר.

הגדרות התפקיד:
ניהול שוטף וריכוז פעילות הסטודנטים- בקרה ופיקוח על ביצוע השעות
הובלת ההיבט החברתי של הכפר- העברת מפגשי כפר אחת לשבועיים
פיתוח והובלה של פרויקטים קהילתיים יחד עם הסטודנטים
הובלת שיתופי פעולה עם כלל הגורמים- בתי ספר, הורים וגורמים קהילתיים רלוונטיים
הובלת תהליך הקבלה לכפר: שיווק, גיוס ומיון הסטודנטים לכפר.
תפעול השכרת הדירות

דרישות התפקיד:
תואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
לפחות שלוש שנות ניסיון בעבודה חברתית והובלת פרויקטים קהילתיים.
ניסיון בליווי והנחיית קבוצות
יחסי אנוש טובים
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
יכולת ארגון וניהול עצמאי
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות


התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן: תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[; תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.הגשת מועמדות
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון:
קורות חיים;
תעודת רישיון עו"ד בתוקף;
מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז;
המלצות ופרטי ממליצים;
מועמדות אשר תוגש שלא על גבי טופס הגשת המועמדות או ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל-3 ימים לאחר המועד האחרון.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-24.10.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.


קרא עוד
5/10/2021
היקף משרה – 100%
דירוג מינהלי, דרגה: 6-8


תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הלשכה המשפטית, לפי הנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:
הקלדה וניהול של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ופניות הציבור.
ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.
עבודה מול מערכת בתי המשפט בהגשת מסמכים, זימון עדים ועוד

תנאי סף:
השכלה:
12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office.

עדיפות:
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטית
ניסיון במזכירות משפטית במשרד עו"ד או בלשכה משפטית בדגש על עבודה מול בתי המשפט
הכרת תכנת נט המשפט

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: ארגון מידע וסדר. שירותיות.
כפיפות: יועמ"ש העירייה

מיון מקדים:
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:

אמת מידה: ניקוד
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטיות 10 נקודות
ניסיון בעבודת מזכירות במשרד עו"ד או בלשכה משפטית עד חצי שנה – 0
מחצי שנה עד שנתיים 5 נקודות
מעל שנתיים 10 נקודות
שירותי מזכירות לעו"ד שעסק בליטיגציה אזרחית עד חצי שנה 0
מחצי שנה עד שנתיים 5 נקודות
מעל שנתיים 10 נקודות
הכרת תוכנות – word, נט המשפט עד 30 נקודות
חוות דעת חיוביות עד 40 נקודות
ציון סף: 65
התאמות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

גשת מועמדות:
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז;
המלצות ופרטי ממליצים;

מועמדות אשר תוגש שקרא עוד
24/08/2021
היקף משרה – 50% משרה
דירוג עו"ס (יא' –ט') או דירוג הוראה או 37-39 בדירוג המח"ר (לפי כישוריו)
כפיפות – מנהל היחידה העירונית להתנדבות

תיאור המשרה:
מתן ליווי וסיוע לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, הכשרה, הוקרה וביטוח – על פי צרכיו של כל ארגון.
מתן ליווי וייעוץ שוטף בתחום ניהול המתנדבים לעובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדבים.
מיפוי שוטף של צרכים ברשות, וייזום תוכניות התנדבותיות למענה על אותם צרכים בשיתוף ארגונים ברשות וגורמים רלוונטיים.
בניית תשתיות מקומיות להרחבת מספר המתנדבים, בדגש על אוכלוסיות המתנדבות פחות, ולשיפור איכות ההתנדבות.
ביצוע מהלכים להעלאת מודעות להתנדבות וסיוע בגיוס, מיון והפניית מתנדבים לכלל תוכניות ההתנדבות ברשות.
יצירת קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות ברשות, כגון רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך, מרכז צעירים, תנועת של"מ וכד'.
גיוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילה.
חיבור והטמעת כלים ותשתיות התנדבות ארציות לארגונים ומסגרות ברמה המקומית.
סיוע בניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירום.
ביטוח המתנדבים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומי.
ביצוע מהלכי מדידה והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלה.
הוצאה לפועל של מדיניות תחום התנדבות בעיריית עכו, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראות הפיקוח המחוזי.


דרישות המשרה:
עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח.
שעות עבודה גמישות.
ניסיון בניהול מתנדבים, ניסיון התנדבותי מוכח.
עדיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישי.
יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזרית.
יכולת גבוהה להנעת עובדים ומתנדבים ותקשורת בין אישית מצוינת.
יכולת טכנולוגית גבוהה.
כושר סדר וארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקביל.
ראייה וחשיבה מערכתית.
עדיפות לבעלי ניסיון בשיווק, גיוס משאבים ו/או יזמות.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש]; תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון: טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


קרא עוד
24/08/2021
היקף משרה: 100%
דירוג : מח"ר 37-39
כפיפות : מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
תכנון והפקת אירועים ופעילויות קהילתיות עבור צעירים
הובלת צעירים לייזום והפקת פעילויות קהילתיות
אחריות כוללת על מערך המלגות כולל פיתוח תחום המלגות והרחבתו
עבודה עם שותפים, עמותות וגורמים עירוניים
פעילות קהילתית מוכוונת לפלחי אוכלוסייה שונים.

תחומי אחריות:
ריכוז מערך המלגות של מרכז צעירים
שיבוץ הסטודנטים לפעילות התנדבות בקהילה במסגרת המלגה
בקרה על ביצוע שעות ההתנדבות של הסטודנטים בפרויקטים השונים
תכלול מערך כפרי הסטודנטים בעיר
פיתוח, עידוד וחיזוק קהילות קיימות וכפרי סטודנטים בעיר.
קשר רציף ופיתוח שיתופי פעולה עם גורמים עירוניים.
הכנת תוכנית עבודה שנתית של פעילויות תרבות וקהילה לצעירים בהתאם לדרישות הממונה הישיר והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והוצאתה לפועל .
קידום פעילות ברשות להגברת המעורבות הקהילתית של האוכלוסייה הצעירה בעיר וחיזוק תחושת השייכות.
רתימת פעילים חברתיים וצעירים לעשייה קהילתית מאורגנת.
פרסום ושיווק פעולות האגף ופרויקטים לצעירים
השתתפות בהכשרות והשתלמויות של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

דרישות התפקיד:
תואר ראשון – עדיפות לתחום רלוונטי
ניסיון בעבודה חברתית - קהילתית
ניסיון בהפקה וארגון אירועים
היכרות עם עולם התוכן המלגאי והסטודנטיאלי
יכולת ארגון וניהול עצמאי, יוזמה וראש גדול
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות
יחסי אנוש טובים
ידע בסיסי בישומי מחשב ו-OFFICE
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
לעבודה גם בשעות הערב

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש];
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998. מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל. השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-12.9.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למיילravit@akko.muni.il. . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
24/08/2021
משרה זמנית
היקף משרה – 50% משרה, שעתי
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
ריכוז כפר הסטודנטים ESRA – " סטודנטים בונים קהילה".
הובלת קבוצת סטודנטים בתכנית ייחודית המשלבת חיי קהילה ועשיה חברתית- קהילתית במרכז העיר.
הסטודנטים חונכים קבוצת ילדים במודל ייחודי ויוזמים פרויקטים קהילתיים. העבודה היא חלק מצוות מרכז צעירים וכוללת אחריות כוללת על הכפר.

הגדרות התפקיד:
ניהול שוטף וריכוז פעילות הסטודנטים- בקרה ופיקוח על ביצוע השעות
הובלת ההיבט החברתי של הכפר- העברת מפגשי כפר אחת לשבועיים
פיתוח והובלה של פרויקטים קהילתיים יחד עם הסטודנטים
הובלת שיתופי פעולה עם כלל הגורמים- בתי ספר, הורים וגורמים קהילתיים רלוונטיים
הובלת תהליך הקבלה לכפר: שיווק, גיוס ומיון הסטודנטים לכפר.
תפעול השכרת הדירות

דרישות התפקיד:
תואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
לפחות שלוש שנות ניסיון בעבודה חברתית והובלת פרויקטים קהילתיים.
ניסיון בליווי והנחיית קבוצות
יחסי אנוש טובים
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
יכולת ארגון וניהול עצמאי
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות


התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן: תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[; תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון:
קורות חיים; תעודת רישיון עו"ד בתוקף; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז; המלצות ופרטי ממליצים;
מועמדות אשר תוגש שלא על גבי טופס הגשת המועמדות או ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל-3 ימים לאחר המועד האחרון.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-29.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
12/08/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי

היקף משרה: 100%כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים

תחומי אחריות
ליווי תהליך ההקמה הפיזי של המתחם.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
ניהול יום יומי של כל היבטי הפעילות לרבות המרחב הפיזי, צוות ההאב ועוד.
יצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, פרטיים, מוניציפליים ופילנתרופים.
ניהול תקציב ההאב ומעקב אחר ביצועי המאוזן לרבות הזמנות רכש והגשת דרישות לתשלום.
גיוס משאבים ומקורות תקציביים נוספים להגדלת הבסיס הכלכלי של ההאב.
הגשת דוחות תקופתיים.
איתור והובלת שותפויות עם מגזרים שונים וגיוס משקיעים.
איתור הזדמנויות אזוריות וצרכים בקרב היזמים ופיתוח שירותים לטובת הרחבת פעילות ההאב.
גיוס ומיון היזמים.
יצירת שיתופי פעולה עם האבים אחרים ברשת.
בניית מותג מקומי חזק והרחבת החשיפה של ההאב בישוב/ איזור לרבות יזום תהליכי שיווק ופרסום במדיות השונות.


דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר, יתרון לבעלי תואר שני בתחומי מנהל עסקים, שיווק או תואר רלוונטי דומה אחר.
בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים או בעולם תוכן דומה.
ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה.
תכנון, כתיבה והוצאה לפעול של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
היכרות עם עולם התוכן, קהילה היזמות, קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב – יתרון.
ניסיון בפיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי היזמות, עסקים קטנים – יתרון.
ניסיון יזמי – יתרון.
יעד וניסיון בגיוס משאבים ועבודה עם שותפים.
ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה וקרנות.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
ניידות.

כישורים אישיים: עצמאות, יכולת הובלה, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית גבוהה ותעודת שירות.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

הליכי המיון למשרה
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-29.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
12/08/2021
היקף משרה – 100%
דירוג מינהלי, דרגה: 6-8

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הלשכה המשפטית, לפי הנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:
הקלדה וניהול של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ופניות הציבור.
ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.
עבודה מול מערכת בתי המשפט בהגשת מסמכים, זימון עדים ועוד

תנאי סף:
השכלה:
12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office.

עדיפות:
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטית
ניסיון במזכירות משפטית במשרד עו"ד או בלשכה משפטית בדגש על עבודה מול בתי המשפט
הכרת תכנת נט המשפט

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: ארגון מידע וסדר. שירותיות.
כפיפות: יועמ"ש העירייה

מיון מקדים:
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:

אמת מידה: ניקוד
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטיות 10 נקודות
ניסיון בעבודת מזכירות במשרד עו"ד או בלשכה משפטית עד חצי שנה – 0
מחצי שנה עד שנתיים 25 נקודות
מעל שנתיים 30 נקודות
שירותי מזכירות לעו"ד שעסק בליטיגציה אזרחית עד חצי שנה 0
מחצי שנה עד שנתיים 15 נקודות
מעל שנתיים 20 נקודות
הכרת תוכנות – word, נט המשפט עד 20 נקודות
חוות דעת חיוביות עד 20 נקודות
ציון סף: 65
התאמות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות:
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז;
המלצות ופרטי ממליצים;

מועמדות אשר תוגקרא עוד
26/07/2021
חוזה 987 (כפוף לאישור משרד הפנים), מתח דרגות ב'-א2
לחילופין, דרוג משפטנים, דרגה ב-א2
היקף משרה – 100% משרה
כפיפות – יועמ"ש העירייה

תיאור התפקיד:
ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות יועמ"ש העירייה.

עיקרי התפקיד:
א. יעוץ משפטי למחלקת הנכסים ולגורמים נוספים בעירייה בהתאם להנחיות יועמ"ש העירייה.
ב. ייצוג העירייה בהליכים/בהתדיינויות משפטיות בתחום הנכסים.
ג. ביצוע כל מטלה משפטית נוספת, בהתאם להנחיות יועמ"ש העירייה.

תנאי סף:
א. השכלה ודרישות מקצועיות:
השכלה - תואר ראשון במשפטים.
רישום מקצועי - רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
ב. דרישות ניסיון:
שתי שנות ניסיון מוכח כעו"ד בתחום הנכסים/ מקרקעין.
ג. דרישות נוספות:
יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-Office ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: כתיבת וניסוח מסמכים.
ניהול הליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
ייעוץ משפטי שוטף ואינטנסיבי למחלקות העירייה.
תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

מיון מקדים
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:
אמת מידה: ניקוד:
הכשרה מקצועית בתחום המקרקעין עד 20 נקודות
ניסיון כעו"ד בתחום הנכסים עד 3 שנים – 10 נקודות
בין 3-5 שנים 15 נקודות
5 שנים ומעלה 20 נק'

ידע בתחומים נוספים:
תכנון ובניה עד 10 נקודות
חופש המידע עד 10 נקודות

הכרת תוכנות WORS, נט המשפט עד 10 נקודות
המלצות עד 30 נקודות
ציון סף 70 נקודות

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה. לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; תעודת רישיון עו"ד בתוקף;
מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפוקרא עוד
26/07/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים

תחומי אחריות
ליווי תהליך ההקמה הפיזי של המתחם.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
ניהול יום יומי של כל היבטי הפעילות לרבות המרחב הפיזי, צוות ההאב ועוד.
יצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, פרטיים, מוניציפליים ופילנתרופים.
ניהול תקציב ההאב ומעקב אחר ביצועי המאוזן לרבות הזמנות רכש והגשת דרישות לתשלום.
גיוס משאבים ומקורות תקציביים נוספים להגדלת הבסיס הכלכלי של ההאב.
הגשת דוחות תקופתיים.
איתור והובלת שותפויות עם מגזרים שונים וגיוס משקיעים.
איתור הזדמנויות אזוריות וצרכים בקרב היזמים ופיתוח שירותים לטובת הרחבת פעילות ההאב.
גיוס ומיון היזמים.
יצירת שיתופי פעולה עם האבים אחרים ברשת.
בניית מותג מקומי חזק והרחבת החשיפה של ההאב בישוב/ איזור לרבות יזום תהליכי שיווק ופרסום במדיות השונות.


דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר, יתרון לבעלי תואר שני בתחומי מנהל עסקים, שיווק או תואר רלוונטי דומה אחר.
בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים או בעולם תוכן דומה.
ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה.
תכנון, כתיבה והוצאה לפעול של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
היכרות עם עולם התוכן, קהילה היזמות, קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב – יתרון.
ניסיון בפיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי היזמות, עסקים קטנים – יתרון.
ניסיון יזמי – יתרון.
יעד וניסיון בגיוס משאבים ועבודה עם שותפים.
ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה וקרנות.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
ניידות.

כישורים אישיים: עצמאות, יכולת הובלה, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית גבוהה ותעודת שירות.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.


הליכי המיון למשרה
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-3.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
20/07/2021
היקף משרה – 100% משרה
העסקה – שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות – מנכ"ל העירייה

תיאור תפקיד:
תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון.

עיקרי התפקיד:
אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות.
גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסטרטגיה ותהליכי העבודה של הרשות.
תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע. ניהול עובדי וספקי מערכות מידע.
ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד או יותר מהתחומים הבאים: מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול במסלול של מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים, תואר בניהול טכנולוגיה במגמת מערכות מידע.
או בעל תואר אקדמי שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע.
או בעל תואר אקדמי אחר שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים והכשרות מקצועיות.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר) ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).


דרישות ניסיון:
ניסיון מקצועי – של שלוש שנים לפחות כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות עובדים טכנולוגי או בתפקיד ניהולי טכנולוגי (פיתוח ו/ או תשתיות) או ניסיון בניהול פרויקטים בתחום המחשוב.

ניסיון ניהולי – שלוש שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים.
קורסים והכשרות מקצועיות:
קורסים בהיקף של 200 שעות לפחות בניתוח מערכות מידע או ניהול פרויקטים או מנהלי מערכות מידע (CIO) או קורס ניהול טכנולוגיות (CTO), כל קורס בהיקף של 40 שעות לפחות.
או קורסים אקדמיים בתחומי המערכות מידע של לפחות 20 נ"ז.

דרישות נוספות:
שפות – אנגלית ברמה גבוהה.
ביצוע משימות רב מערכתיות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
שירותיות.
עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
חשיפה למידע רגיש.

הליכי המיון למשרה:
עמידה בתנאי הסף.
מבחן התאמה. (רק מועמדים שיעמדו במבחן התאמה יוזמנו לראיון).
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-1.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קרא עוד
14/07/2021
היקף משרה – 100%
העסקה – דירוג המח"ר, 39-41
כפיפות – דובר העירייה


תיאור התפקיד:
חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים.
זאת תוך בנייה, ניהול ותפעול של כל הפלטפורמה הדיגיטליות ברשות המקומית
(לדוגמא: הפורטל הרשותי, המדיה החברתית ואתר האינטרנט).

עיקר התפקיד –
ניהול תחום הדיגיטלי ברשות המקומית.
הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
ניהול מערכת התוכן של הכלים הדיגיטליים.
עידוד שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור.
הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום כחלק ממתן השירות הדיגיטלי לתושב.

תנאי סף:

השכלה-
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

קורסים והכשרות-
בוגר קורסים לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור-
שנת ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.
עבור הנדסאי רשום – שנתיים ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.
עבור טכנאי רשום – שלוש שנות ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.

דרישות נוספות:
שפות – אנגלית ברמה גבוהה.
אישור העדר רישום פלילי .

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות.
מולטי – דיציפלינריות.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מועמדים העונים לדרישות הסף, ידרשו לעבור מבחן התאמה ורק מועמדים
שיעברו את המבחן, יוזמנו לראיון.

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-1.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
13/07/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים

תחומי אחריות
ליווי תהליך ההקמה הפיזי של המתחם.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
ניהול יום יומי של כל היבטי הפעילות לרבות המרחב הפיזי, צוות ההאב ועוד.
יצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, פרטיים, מוניציפליים ופילנתרופים.
ניהול תקציב ההאב ומעקב אחר ביצועי המאוזן לרבות הזמנות רכש והגשת דרישות לתשלום.
גיוס משאבים ומקורות תקציביים נוספים להגדלת הבסיס הכלכלי של ההאב.
הגשת דוחות תקופתיים.
איתור והובלת שותפויות עם מגזרים שונים וגיוס משקיעים.
איתור הזדמנויות אזוריות וצרכים בקרב היזמים ופיתוח שירותים לטובת הרחבת פעילות ההאב.
גיוס ומיון היזמים.
יצירת שיתופי פעולה עם האבים אחרים ברשת.
בניית מותג מקומי חזק והרחבת החשיפה של ההאב בישוב/ איזור לרבות יזום תהליכי שיווק ופרסום במדיות השונות.


דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר, יתרון לבעלי תואר שני בתחומי מנהל עסקים, שיווק או תואר רלוונטי דומה אחר.
בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים או בעולם תוכן דומה.
ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה.
תכנון, כתיבה והוצאה לפעול של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
היכרות עם עולם התוכן, קהילה היזמות, קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב – יתרון.
ניסיון בפיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי היזמות, עסקים קטנים – יתרון.
ניסיון יזמי – יתרון.
יעד וניסיון בגיוס משאבים ועבודה עם שותפים.
ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה וקרנות.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
ניידות.

כישורים אישיים: עצמאות, יכולת הובלה, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית גבוהה ותעודת שירות.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

הליכי המיון למשרה
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-11.7.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
21/06/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי
היקף משרה: 50%
כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים


תחומי אחריות
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה בתחום פיתוח הקהילה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
מתן שירות ומענה למתעניינים, תיאומי חדרים, תיאומים מול האבים אחרים.
יצירת נטוורקינג בין משתתפי ההאב
אחריות על הפרסום והשיווק במדיה הדיגיטלית וברשתות החברתיות לשיווק ההאב.
זיהוי ואיפיון צרכי היזמים ופיתוח מענים מתאימים.
קיום מפגשי נטוורקינג מקצועיים ועידוד החשיפה המקצועית של הברים בקהילה.
קידום תחום המנטורים וחיזוקו בהאב, חשיפת התכנית למנטורים פוטנציאלים, ליווי הצימודים.
יצירת אירועים ייעודיים, פיתוח מערך הכשרות קורסים ותכנים רלוונטיים ליזמים והוצאתם לפועל (תיאום מרצים, שיווק למשתתפים, הזמנת חומרים, כיבוד וכו').

דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר.
היכרות וניסיון בעולם קהילת יזמות/ עסקים קטנים/ תעסוקה.
בעל/ת ניסיון בניהול פרויקטים – יתרון.
בעל ניסיון בניהול פעילות ברשתות חברתיות (עמודי פייסבוק, אינסטגרם) – יתרון.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
כישורים אישיים: תקשורת בינאישית גבוהה ותודעת שירות, עצמאות, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.


הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-11.7.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
21/06/2021
היקף משרה – 75%-50% משרה
דירוג: פסיכולגים, דרגה – 37-42
כפיפות – מנהלת השירות הפסיכולוגי, מינהל החינוך

תיאור התפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים,למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.

עיקרי תפקידו:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

תנאי סף
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד,שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובת לימוד.

דרישות נוספות:
שפות - עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר השירות.

יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.

רישום מקצועי - רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.

רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.


מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
אמינות ומהימנות אישית.
כושר למידה.
כושר עבודת צוות.
כושר לטפח יחסים בין אישיים.
עבודה תחת לחץ.
עדיפות לפסיכולוג מומחה.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-11.7.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
21/06/2021
היקף משרה: 100%
העסקה: דירוג המח"ר 39-41
כפיפות: מנהלת מחלקת ספורט


תחומי אחריות:
הכנת תוכנית שנתית ורב שנתית לקידום ופיתוח תחום הסייף, ואחראי לביצועה לאחר אישור הגורמים המוסכים.
אחראי להכנת הצעת תקציב שנתית ולביצועה לאחר אישורה.
איתור צרכים בתחום הסייף בקהילה.
עבודה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך משרד הספורט, איגודי הספורט בישראל וגורמים אחרים, יוזם חידושים ופרויקטים בתחום הסייף.
שיתוף פעולה עם אגודת ספורט, מפעלי ספורט של בתי ספר, מועדונים, נוער, על מנת ליזום חידושים ופרויקטים בסייף התחרותי ובסייף העממי.
פועל לגיוס משאבים וחסויות לקידום הסייף בעיר.
פועל להגברת המודעות בקהילה לספורט הסייף ומפרסם את תכניות הפעילות.
מארגן ועורך אירועים מופעים, כנסים ספורטיביים ועממיים בעיר.
מתן דיווחים ועדכונים לממונים ברשות.

תנאי הסף:
בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
בעל תעודת מאמן מוכרת בתחום הסייף.
ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול ואימון בתחום הסייף.

כישורים נדרשים:
ידע והבנה בניהול ספורט, בעל יכולת לנהל תקציב והבנה בקריאת דוחות כספיים, יכולת ניהול וארגון אירועי ספורט, יכולת הדרכה והפעלה של צוות מדריכים ומאמנים, יכולת ניהול משא ומתן, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ, בעל נגישות ויכולת שליטה במחשבים, יכולת ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, בסופי שבוע ובחול המועד.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.


קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-4.7.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
14/06/2021
דרגת משרה ודירוג: 6-9/ 39-36, מינהלי/מח"ר.
היקף משרה: 100%
ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכות החשמל של תאורת הרחוב ומוסדות ציבור ברחבי הרשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.
הגדרת התפקיד:
תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת החשמל ברשות המקומית.
ביצוע עבודות תחזוקה ומנע של רשות המאור ברשות המקומית.
טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
איתור ותיקון תקלות ברשת המאור ובמבני הציבור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
הקפדה על נוהלי הבטיחות וגהות בעבודה.
מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל ובשלטון המקומי בפרט.
נכונות לעבודה לא שגרתית ומחוץ לשעות העבודה הרגילות כולל שבתות וחגים.
עריכת סיורים בלילות בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.
נכונות להיות כונן מחוץ לשעות העבודה, בלילות, שבתות וחגים.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
היעדר פחד גבהים, נכונות לעבודה מאומצת, חשיפה לתנאי מזג האוויר שונים בהתאם לעונות השנה (עבודת שטח), יכולת תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות.
תנאים מקדימים למינוי – תנאי סף:
השכלה:
תיכונית מלאה, בעל תעודה של חשמלאי מעשי מטעם משרד הכלכלה לפחות.

ניסיון מקצועי:
ניסיון בעבודות חשמל במשך כשנתיים לפחות, יתרון לתחום מבני הציבור ותאורת רחובות.

דרישות נוספות:
רישיון נהיגה ב' לפחות בתוקף.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-20.6.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
30/05/2021
היקף משרה – 75%
דירוג המח"ר, 39-41
כפיפות – ראשת מינהל הרווחה


תיאור התפקיד:
הובלת האסטרטגיה של המרכז ואחריות להשגת מטרות ויעדי המרכז כפי שהוגדרו
על ידי ועדת ההיגוי והצוות המוביל.
המנהל/ת אחראי/ת על כל פעילויותיו של המרכז. בין המשימות:
למידה על הקהילה ואבחון מצבים חברתיים.
בניית תשתית ארגונית ליישוב סכסוכים ולקבלה וטיפול בפניות.
בנייה וניהול מערך שותפויות עם בעלי עניין מגוונים בקהילה.
גיוס, הנחייה וניהול מתנדבים ופעילים קהילתיים.
ייצוג המרכז בוועדות מקומיות וארציות, בפני ארגונים, מוסדות ושירותים.
השתתפות פעילה בתכניות הכשרה ארציות בתחום.
פיתוח והובלה של תכניות קהילתיות בתחום הגישור והדיאלוג בשיתוף עם תושבים,
שירותים וארגונים בקהילה.
מתן ליווי וייעוץ בתחום יישוב הסכסוכים בקהילה לבעלי תפקידים ונותני שירות ברשות המקומית.
מיצוב שירותי מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה על סדר היום העירוני.
גיוס ופיתוח משאבים.

דרישות התפקיד:
תואר אקדמי (עדיפות לעבודה סוציאלית עם התמחות קהילתית, משפטים, מנהל ציבורי, יישוב סכסוכים ו/או חינוך).
בעל/ת הכשרה וניסיון בגישור.
ניסיון ניהולי בארגונים חברתיים – יתרון.
יכולת ליזום ולנהל שותפויות מגוונות.
ניסיון בהדרכה והנחייה.
רקע בהנחיית תהליכים קהילתיים בפרקטיקות של דיאלוג קהילתי/
רב תרבותיות/בניית הסכמות/גישור/יישוב סכסוכים בהסכמה, וניסיון בהנעה ופיתוח של פרויקטים מסוג זה.
בעל/ת כישורי ניהול והנחייה של מתנדבים.
בעל/ת תפיסת עולם המקדמת ערכים של דמוקרטיה, סובלנות, הידברות, כבוד ושלום.
יחסי אנוש מצוינים ויכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה.
יכולת לנהל משאבים ולגייס תקציבים.
גמישות בשעות העבודה.
שליטה במחשב וביישומי Office.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...)
יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר
למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים
ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-13.6.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
25/05/2021
היקף משרה: 100%
העסקה- דירוג מינהלי 6-8
כפיפות – מנהל המוקד העירוני


תיאור התפקיד:
הנגשת שירותי הרשות לציבור התושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, וירטואלית וכתובה מתוך תודעת שירות.

עיקרי התפקיד:
הנגשת מידע לתושב על שירותי הרשות.
קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים.
ניתוב פניות התושבים ליחידות הרלוונטיות לטיפול בבקשותיהם.

תנאי סף:
12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
שפות - עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב - הכרות עם תוכנות ה office.
ניסיון טכנולוגי וידע במחשבים

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה במשמרות (לילה) ימי שישי, שבת וחגים
ייצוגיות
שירותיות
יכולת עבודה בצוות
מתן מענה במצבי חירום
שירותיות

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il עד ה-23.5.2021 בשעה 12:00. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
3/05/2021
היקף משרה – 100%
דרוג מנהלי : +9-11
כפיפות : מנהל אגף התרבות העירוני

תיאור התפקיד
אחריות על ניהול מחלקת תפעול
אחריות על ניהולו השוטף של מרכז שליטה ובקרה
תפעול ותחזוקת מערכות ההיכל ( במה, חשמל, תאורה, סאונד וכיו"ב)
תחזוקת שטח ומבנה ההיכל בהתאם לתחום התמחותו (חניונים, גינון, ביוב, וכיו"ב)
ניהול קשר מול חברת אחזקה וניקיון תוך הקפדה על שלמות ההיכל
אחריות על תקינות ובטיחות ההיכל
התאמת מפרט במה לצרכי המופעים
קבלת מופעים (תפאורה, חברות הגברה ותאורה וכיו"ב)
עבודה בשעות לא שגרתיות
חבר/ה בצוות ההיכל ושותף/ה באחריות בהשגת מטרות ההיכל
נוכחות באירועי ההיכל

תנאי סף
ידיעת השפה האנגלית ברמת גבוהה
הבנה במערכות סאונד כגון קונסולות ומיקסרים - יתרון
ניסיון בתפעול מערכות הבמה, החשמל, התאורה, הסאונד וכיו"ב של 5 שנים לפחות
בעל/ת אוריינטציה במערכות טכנולוגית שונות

תכונות אישיות
בעל/ת יחסי אנוש מצוינים, יכולת הנעת צוותים
בעל/ת שרות ברמה גבוהה
בעל/ת מוסר עבודה גבוה, ראש גדול, מסודר ואחראי
בעל/ת יכולות טכנולוגיות
בעל/ת יכול לעבוד תחת מצבי לחץ
כפיפות למנהל היכל התרבות

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il עד ה-23.5.2021 בשעה 12:00. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
3/05/2021
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד