דרושים - מכרזי כח אדם

היקף משרה – 50%
העסקה – דירוג המח"ר, דרגה 37-39
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד

תכלול תחום המלגות למגזר הערבי.
מתן יעוץ והכוון לבחירת מקצוע ותחום לימודים למגזר הערבי.
בניית תוכנית עבודה שנתית לקידום ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי ביישוב.
ניהול מאגר נתונים יישובי למגזר הערבי בתחום ההשכלה הגבוהה.
קיום סדנאות ופרויקטים לתמיכה בהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי.
הובלת והדרכת סטודנטים מלגאים פעילים מהמגזר הערבי.
ביצוע משימות נוספות בהתאם לתכנית העבודה ולהנחיית הממונה הישיר.

תנאי הסף

תואר אקדמי - חובה.
כתיבה ודיבור השפה הערבית כשפת אם.
הכרות עם המגזר הערבי ועם המנטליות הערבית.
עצמאות, יכולת ניהול עצמית גבוהה.
כישורי יזמות והוצאה לפועל של רעיונות.
ניסיון בעבודה מול צעירים הרחוקים מהשכלה גבוהה.
יחסי אנוש מעולים.
יכולת התנסחות טובה בכתב ובעל פה.
יכולת עמידה מול קהל והעברת סדנאות.
יכולת טובה לעבודה בסביבה ממוחשבת.
נכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות.התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קורות-חיים בצירוף השאלון, אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה
עם שם המשרה ומס' המכרז לאגף משאבי אנוש עד ה-30/1/2022.
בשעה 12:00. או למייל ravit@akko.muni.il.

קרא עוד
9/01/2022
היקף משרה: 100%
דירוג : מח"ר 37-39
כפיפות : מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
תכנון והפקת אירועים ופעילויות קהילתיות עבור צעירים
הובלת צעירים לייזום והפקת פעילויות קהילתיות
אחריות כוללת על מערך המלגות כולל פיתוח תחום המלגות והרחבתו
עבודה עם שותפים, עמותות וגורמים עירוניים
פעילות קהילתית מוכוונת לפלחי אוכלוסייה שונים.

תחומי אחריות:
ריכוז מערך המלגות של מרכז צעירים
שיבוץ הסטודנטים לפעילות התנדבות בקהילה במסגרת המלגה
בקרה על ביצוע שעות ההתנדבות של הסטודנטים בפרויקטים השונים
תכלול מערך כפרי הסטודנטים בעיר
פיתוח, עידוד וחיזוק קהילות קיימות וכפרי סטודנטים בעיר.
קשר רציף ופיתוח שיתופי פעולה עם גורמים עירוניים.
הכנת תוכנית עבודה שנתית של פעילויות תרבות וקהילה לצעירים בהתאם לדרישות הממונה הישיר והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והוצאתה לפועל .
קידום פעילות ברשות להגברת המעורבות הקהילתית של האוכלוסייה הצעירה בעיר וחיזוק תחושת השייכות.
רתימת פעילים חברתיים וצעירים לעשייה קהילתית מאורגנת.
פרסום ושיווק פעולות האגף ופרויקטים לצעירים
השתתפות בהכשרות והשתלמויות של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

דרישות התפקיד:
תואר ראשון – עדיפות לתחום רלוונטי
ניסיון בעבודה חברתית - קהילתית
ניסיון בהפקה וארגון אירועים
היכרות עם עולם התוכן המלגאי והסטודנטיאלי
יכולת ארגון וניהול עצמאי, יוזמה וראש גדול
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות
יחסי אנוש טובים
ידע בסיסי בישומי מחשב ו-OFFICE
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
לעבודה גם בשעות הערב

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש];
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998. מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל. השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-16.1.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למיילravit@akko.muni.il. . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
27/12/2021
היקף משרה – 100%
העסקה בדירוג הנדסאים, דרגות 41+-38 (בגלל המידען/ית)
כפיפות – מנהל מחלקת רישוי

תיאור התפקיד:
בדיקה ובקרה מקצועית של בקשות להיתר בניה המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
הכנת בקשות להיתר בניה ושימושים חורגים לקראת דיוני הוועדה המקומית ועדת משנה ורשות רישוי.
אחריות ניהולית של בקשה להיתר בניה עד הפקת היתר הבניה.
טיפול ומתן מענה לפניות מגישי הבקשות, המתכננים והתושבים לגבי בקשות להיתר שהוגשו.
איסוף מידע תכנוני ומידע להיתר: זיהוי תכניות מתאר ותכניות בניין עיר הרלוונטיות לצורך הכנת בקשה למידע תכנוני . העברה לגורמי חוץ רלוונטים, עיבוד הידע ועריכתו
קבלת קהל ומענה לשאילתות של גורמי פנים וגורמים מחוץ לרשות ולציבור.
מתן מענה בתחום הרישוי והמידע לגורמי פנים בתוך העירייה.
נוכחות בעת דיוני הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
בקיאות בחוק ותקנות התכנון והבניה.
שליטה ובקיאות בקריאת תוכנית בניין עיר (תב"ע)

דרישות התפקיד והניסיון הנדרש:
בעל תואר אדריכל/ או מהנדס בניין/ הנדסאי אדריכלות / הנדסאי בניין ממוסד אקדמי מוכר.
ניסיון של 3 שנים בתחומים הקשורים לתכנון אדריכלי ורישוי.
עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום הרישוי והמידענות.
הכרת מערכת רישוי זמין, הפעלת תוכנות אופיס.
תקשורת בינאישית טובה, גישה שירותית, קריאת תכניות, יכולת ניתוח וארגון,
ירידה לפרטים עם הבנת המכלול, יכולת עבודה עצמאית, יוזמה, חריצות,
אמינות ואחריות, עמידה בלוחות זמנים.
עברית ברמה טובה

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
-טופס הגשת מועמדות
-קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.


קו"ח בצירוף השאלון, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-19.12.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
28/11/2021
מכרז מס' 43/21 - דרוש/ה מנהל מחלקת תכנון, מינהל הנדסה
היקף משרה – 100% משרה
העסקה – 30%-40% שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות- מהנדסת העיר

תיאור התפקיד:
גיבוש מדיניות תכנונית- הכנת ניירות עמדה וחוות דעת תכנונית על פי הנחיות מהנדס העיר.
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.
הכנה ובדיקת תכניות אב ופרוגרמות.
בדיקה תכנונית של תכניות המוגשות לוועדה המקומית, ברמות השונות
(מקומית ומחוזית) ניסוח הערות למתכננים והנחיית
קידום תכניות שביוזמת הוועדה המקומית בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה המקומית, ניהול צוותי תכנון לקידום ואישור תכניות בניין עיר שביוזמת העירייה.
-ייצוג הוועדה המקומית בפני מוסדות התכנון בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה לרבות וועדה מחוזית, מועצה ארצית וכל משרדי הממשלה הרלוונטיים.
מעקב ובקרה אחר קידום תכניות בניין עיר בוועדה המקומית והמחוזית.
הכנת חומר בנוגע לתכניות בניין עיר לקראת דיונים בוועדה המקומית ובוועדת משנה.
תיאום הליכי הפקעות ורישום נכסי ציבור.
בדיקת תשריטי איחוד וחלוקה
GIS תיאום ואחריות על מערכת

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים
הבאים: הנדסה, אדריכלות, או תכנון ערים.


ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי- 4 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון. יתרון לבעלי תואר שני.
עבור הנדסאי רשום- 5 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.
עבור טכנאי רשום – 6 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.
יתרון לניסיון מוכח ברשויות מקומיות. יתרון לניהול צוות עובדים.

כישורים נדרשים:
יכולת תכנון ויצירתיות, תודעת שירות גבוהה, יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ, ידע בתכנון ערים, ידע בעבודה על תוכנות מחשב רלוונטיות, ניסיון בעריכה ו/או קידום תכניות בניין עיר - יתרון,
ידע בתיב"מ בשימוש בתכנות שרטוט, אופיס וכו`.

התאמות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות:
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון: טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועדקרא עוד
18/11/2021
מאפייני החברה:
החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית עכו המשמשת כזרוע ארוכה לעירייה לקידום מיזמים ופרויקטים כלכליים ברחבי העיר בתחומים שונים כגון: ניהול נכסים עירונים, ניהול החופים המוכרזים בעיר ,בניה, תשתיות, הקמת מתקני פוטו וולטאים ליצור חשמל על גגי מבנים עירונים , תיירות ועוד.
החברה מונה כ- 20 עובדים קבועים ו- 20 עובדים עונתיים המשמשים כמצילי ים וחובשים בעונות הרחצה.
ממוצע היקף פעילות החברה בשנתיים האחרונות כ- 20 מיליון ₪.

מאפייני התפקיד:
ניהול כללי של החברה, בהתאם למדיניות דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון, לרבות גיבוש יעדים לחברה ותכניות אסטרטגיות, גיבוש תכניות עבודה חד ורב שנתיות וייזום פרויקטים כלכליים בכל התחומים בהן עוסקת החברה ותוך הנחת תשתית ארגונית ואופרטיבית למימוש יוזמות אלה.
עריכה וניהול מכרזים והליכי התקשרות, ניהול משא ומתן עם קבלנים, ספקים וכל צדדים שלישיים, פיקוח על ביצוע בפועל של ההתקשרויות.
ניהול תקציב החברה, בקרה שוטפת על ההתנהלות הכספית, הכנת דוחות לדירקטוריון החברה והובלת תהליכי מימון לפרויקטים.

1. היקף משרה: 100% משרה

2. תנאי הסף הינם מצטברים וכוללים את אלה:
2.1. תושב ואזרח ישראל.
2.2. בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
2.3. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה:
2.3.1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
2.3.2. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
2.3.3. בתפקיד בכיר בתחומי עיסוקיה העיקריים של החברה.
* היקף עסקים משמעותי= 20 מיליון ₪.

3. חריג לתנאי הניסיון:
במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבפסקה 2.2 – אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בפסקה 2.3,
שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
4. דרישות נוספות רצויות:
4.1. בעלי תואר שני ומעלה.
4.2 בעלי ניסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה או ניסיון מוכח בעבודה עם ו/או עבור רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות.
4.2. בעלי ניסיון מוכח בייזום או ניהול של פרויקטי פיתוח.
4.3 בעלי ניסון בהובלת חדשנות/יזמות/רפורמות בקנה מידה משמעותי.
4.4 בעלי ניסיון עשיר ומוכח בניהול הליכי מו"מ.

5. כישורים אישיים:
יכולת מנהיגות וכריזמה, יכולת ארגון ותכנון, יכולת קבלת החלטות, יכולת ניהול עובדים והנעתם, מהימנות אישית, יצירתיות, יזמות וחדשנות, קפדנות בביצוע, יכולת תיאום ופיקוח, יחסי אנוש מעולים, כושר הבעה בכתב ובע"פ. נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, עבודה בשעות בלתי שגרתיות בהתאם לצרכי המערכת.

6. אופן הגשת המועמדות:
6.1 המועמדות תוגש ידנית במעטפה סגורה עליה ייכתב: "מכרז לבחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית לעכו בע"מ". ההצעה תוגש במשרדי אגף משאבי אנוש בעיריית עכו רח' ויצמן 35 עכו.
6.2 ניתן להגיש מועמדות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00.
6.3 כמו כן ניתן להגיש מועמדות לכתובת דוא"ל : ravit@akko.muni.il.
6.3 המועד אחרון להגשת מועמדות הינו יום א' ה- 28.11.2021 בשעה 12:00.
6.4 להגשת המועמדות יש לקרא עוד
11/11/2021

דרגת משרה ודירוג: 6-9/ 39-36, מינהלי/מח"ר.
היקף משרה: 100%
ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכות החשמל של תאורת הרחוב ומוסדות ציבור ברחבי הרשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.
הגדרת התפקיד:
תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת החשמל ברשות המקומית.
ביצוע עבודות תחזוקה ומנע של רשות המאור ברשות המקומית.
טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
איתור ותיקון תקלות ברשת המאור ובמבני הציבור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
הקפדה על נוהלי הבטיחות וגהות בעבודה.
מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל ובשלטון המקומי בפרט.
נכונות לעבודה לא שגרתית ומחוץ לשעות העבודה הרגילות כולל שבתות וחגים.
עריכת סיורים בלילות בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.
נכונות להיות כונן מחוץ לשעות העבודה, בלילות, שבתות וחגים.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
היעדר פחד גבהים, נכונות לעבודה מאומצת, חשיפה לתנאי מזג האוויר שונים בהתאם לעונות השנה (עבודת שטח), יכולת תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות.
תנאים מקדימים למינוי – תנאי סף:
השכלה:
תיכונית מלאה, בעל תעודה של חשמלאי מעשי מטעם משרד הכלכלה לפחות.

ניסיון מקצועי:
ניסיון בעבודות חשמל במשך כשנתיים לפחות, יתרון לתחום מבני הציבור ותאורת רחובות.

דרישות נוספות:
רישיון נהיגה ב' לפחות בתוקף.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-21.11.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קרא עוד
3/11/2021
היקף משרה – 100%
כפיפות – מנכ"ל

דרישות התפקיד:
יחיד, תושב ישראל, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון,
אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר
של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית,
לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית
בשנתיים האחרונות, לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

השכלה נדרשת:
בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה
בחו"ל שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עו"ד או רו"ח
או לחילופין בעל 10 שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992 ובאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים.

ניסיון תעסוקתי:
לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת, כאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/2009.
יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי.

מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף ידרשו לעבור מבחני מיון.

התאמות-
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם-
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות-
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
- טופס הגשת מועמדות
- קורות חיים
- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
- המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית-
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.


קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-21.11.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קרא עוד
21/10/2021
היקף משרה: 100%
דירוג : מח"ר 37-39
כפיפות : מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
תכנון והפקת אירועים ופעילויות קהילתיות עבור צעירים
הובלת צעירים לייזום והפקת פעילויות קהילתיות
אחריות כוללת על מערך המלגות כולל פיתוח תחום המלגות והרחבתו
עבודה עם שותפים, עמותות וגורמים עירוניים
פעילות קהילתית מוכוונת לפלחי אוכלוסייה שונים.

תחומי אחריות:
ריכוז מערך המלגות של מרכז צעירים
שיבוץ הסטודנטים לפעילות התנדבות בקהילה במסגרת המלגה
בקרה על ביצוע שעות ההתנדבות של הסטודנטים בפרויקטים השונים
תכלול מערך כפרי הסטודנטים בעיר
פיתוח, עידוד וחיזוק קהילות קיימות וכפרי סטודנטים בעיר.
קשר רציף ופיתוח שיתופי פעולה עם גורמים עירוניים.
הכנת תוכנית עבודה שנתית של פעילויות תרבות וקהילה לצעירים בהתאם לדרישות הממונה הישיר והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והוצאתה לפועל .
קידום פעילות ברשות להגברת המעורבות הקהילתית של האוכלוסייה הצעירה בעיר וחיזוק תחושת השייכות.
רתימת פעילים חברתיים וצעירים לעשייה קהילתית מאורגנת.
פרסום ושיווק פעולות האגף ופרויקטים לצעירים
השתתפות בהכשרות והשתלמויות של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

דרישות התפקיד:
תואר ראשון – עדיפות לתחום רלוונטי
ניסיון בעבודה חברתית - קהילתית
ניסיון בהפקה וארגון אירועים
היכרות עם עולם התוכן המלגאי והסטודנטיאלי
יכולת ארגון וניהול עצמאי, יוזמה וראש גדול
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות
יחסי אנוש טובים
ידע בסיסי בישומי מחשב ו-OFFICE
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
לעבודה גם בשעות הערב

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש];
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998. מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל. השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-24.102021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למיילravit@akko.muni.il. . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
5/10/2021
היקף משרה – 100%
דירוג מינהלי, דרגה: 6-8


תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הלשכה המשפטית, לפי הנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:
הקלדה וניהול של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ופניות הציבור.
ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.
עבודה מול מערכת בתי המשפט בהגשת מסמכים, זימון עדים ועוד

תנאי סף:
השכלה:
12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office.

עדיפות:
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטית
ניסיון במזכירות משפטית במשרד עו"ד או בלשכה משפטית בדגש על עבודה מול בתי המשפט
הכרת תכנת נט המשפט

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: ארגון מידע וסדר. שירותיות.
כפיפות: יועמ"ש העירייה

מיון מקדים:
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:

אמת מידה: ניקוד
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטיות 10 נקודות
ניסיון בעבודת מזכירות במשרד עו"ד או בלשכה משפטית עד חצי שנה – 0
מחצי שנה עד שנתיים 5 נקודות
מעל שנתיים 10 נקודות
שירותי מזכירות לעו"ד שעסק בליטיגציה אזרחית עד חצי שנה 0
מחצי שנה עד שנתיים 5 נקודות
מעל שנתיים 10 נקודות
הכרת תוכנות – word, נט המשפט עד 30 נקודות
חוות דעת חיוביות עד 40 נקודות
ציון סף: 65
התאמות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

גשת מועמדות:
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז;
המלצות ופרטי ממליצים;

מועמדות אשר תוגש שקרא עוד
24/08/2021
היקף משרה – 50% משרה
דירוג עו"ס (יא' –ט') או דירוג הוראה או 37-39 בדירוג המח"ר (לפי כישוריו)
כפיפות – מנהל היחידה העירונית להתנדבות

תיאור המשרה:
מתן ליווי וסיוע לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, הכשרה, הוקרה וביטוח – על פי צרכיו של כל ארגון.
מתן ליווי וייעוץ שוטף בתחום ניהול המתנדבים לעובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדבים.
מיפוי שוטף של צרכים ברשות, וייזום תוכניות התנדבותיות למענה על אותם צרכים בשיתוף ארגונים ברשות וגורמים רלוונטיים.
בניית תשתיות מקומיות להרחבת מספר המתנדבים, בדגש על אוכלוסיות המתנדבות פחות, ולשיפור איכות ההתנדבות.
ביצוע מהלכים להעלאת מודעות להתנדבות וסיוע בגיוס, מיון והפניית מתנדבים לכלל תוכניות ההתנדבות ברשות.
יצירת קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות ברשות, כגון רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך, מרכז צעירים, תנועת של"מ וכד'.
גיוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילה.
חיבור והטמעת כלים ותשתיות התנדבות ארציות לארגונים ומסגרות ברמה המקומית.
סיוע בניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירום.
ביטוח המתנדבים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומי.
ביצוע מהלכי מדידה והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלה.
הוצאה לפועל של מדיניות תחום התנדבות בעיריית עכו, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראות הפיקוח המחוזי.


דרישות המשרה:
עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח.
שעות עבודה גמישות.
ניסיון בניהול מתנדבים, ניסיון התנדבותי מוכח.
עדיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישי.
יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזרית.
יכולת גבוהה להנעת עובדים ומתנדבים ותקשורת בין אישית מצוינת.
יכולת טכנולוגית גבוהה.
כושר סדר וארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקביל.
ראייה וחשיבה מערכתית.
עדיפות לבעלי ניסיון בשיווק, גיוס משאבים ו/או יזמות.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש]; תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון: טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


קרא עוד
24/08/2021
היקף משרה: 100%
דירוג : מח"ר 37-39
כפיפות : מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
תכנון והפקת אירועים ופעילויות קהילתיות עבור צעירים
הובלת צעירים לייזום והפקת פעילויות קהילתיות
אחריות כוללת על מערך המלגות כולל פיתוח תחום המלגות והרחבתו
עבודה עם שותפים, עמותות וגורמים עירוניים
פעילות קהילתית מוכוונת לפלחי אוכלוסייה שונים.

תחומי אחריות:
ריכוז מערך המלגות של מרכז צעירים
שיבוץ הסטודנטים לפעילות התנדבות בקהילה במסגרת המלגה
בקרה על ביצוע שעות ההתנדבות של הסטודנטים בפרויקטים השונים
תכלול מערך כפרי הסטודנטים בעיר
פיתוח, עידוד וחיזוק קהילות קיימות וכפרי סטודנטים בעיר.
קשר רציף ופיתוח שיתופי פעולה עם גורמים עירוניים.
הכנת תוכנית עבודה שנתית של פעילויות תרבות וקהילה לצעירים בהתאם לדרישות הממונה הישיר והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והוצאתה לפועל .
קידום פעילות ברשות להגברת המעורבות הקהילתית של האוכלוסייה הצעירה בעיר וחיזוק תחושת השייכות.
רתימת פעילים חברתיים וצעירים לעשייה קהילתית מאורגנת.
פרסום ושיווק פעולות האגף ופרויקטים לצעירים
השתתפות בהכשרות והשתלמויות של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

דרישות התפקיד:
תואר ראשון – עדיפות לתחום רלוונטי
ניסיון בעבודה חברתית - קהילתית
ניסיון בהפקה וארגון אירועים
היכרות עם עולם התוכן המלגאי והסטודנטיאלי
יכולת ארגון וניהול עצמאי, יוזמה וראש גדול
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות
יחסי אנוש טובים
ידע בסיסי בישומי מחשב ו-OFFICE
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
לעבודה גם בשעות הערב

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש];
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998. מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל. השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-12.9.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למיילravit@akko.muni.il. . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
24/08/2021
משרה זמנית
היקף משרה – 50% משרה, שעתי
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
ריכוז כפר הסטודנטים ESRA – " סטודנטים בונים קהילה".
הובלת קבוצת סטודנטים בתכנית ייחודית המשלבת חיי קהילה ועשיה חברתית- קהילתית במרכז העיר.
הסטודנטים חונכים קבוצת ילדים במודל ייחודי ויוזמים פרויקטים קהילתיים. העבודה היא חלק מצוות מרכז צעירים וכוללת אחריות כוללת על הכפר.

הגדרות התפקיד:
ניהול שוטף וריכוז פעילות הסטודנטים- בקרה ופיקוח על ביצוע השעות
הובלת ההיבט החברתי של הכפר- העברת מפגשי כפר אחת לשבועיים
פיתוח והובלה של פרויקטים קהילתיים יחד עם הסטודנטים
הובלת שיתופי פעולה עם כלל הגורמים- בתי ספר, הורים וגורמים קהילתיים רלוונטיים
הובלת תהליך הקבלה לכפר: שיווק, גיוס ומיון הסטודנטים לכפר.
תפעול השכרת הדירות

דרישות התפקיד:
תואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
לפחות שלוש שנות ניסיון בעבודה חברתית והובלת פרויקטים קהילתיים.
ניסיון בליווי והנחיית קבוצות
יחסי אנוש טובים
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
יכולת ארגון וניהול עצמאי
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות


התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן: תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[; תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון:
קורות חיים; תעודת רישיון עו"ד בתוקף; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז; המלצות ופרטי ממליצים;
מועמדות אשר תוגש שלא על גבי טופס הגשת המועמדות או ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל-3 ימים לאחר המועד האחרון.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-29.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
12/08/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי

היקף משרה: 100%כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים

תחומי אחריות
ליווי תהליך ההקמה הפיזי של המתחם.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
ניהול יום יומי של כל היבטי הפעילות לרבות המרחב הפיזי, צוות ההאב ועוד.
יצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, פרטיים, מוניציפליים ופילנתרופים.
ניהול תקציב ההאב ומעקב אחר ביצועי המאוזן לרבות הזמנות רכש והגשת דרישות לתשלום.
גיוס משאבים ומקורות תקציביים נוספים להגדלת הבסיס הכלכלי של ההאב.
הגשת דוחות תקופתיים.
איתור והובלת שותפויות עם מגזרים שונים וגיוס משקיעים.
איתור הזדמנויות אזוריות וצרכים בקרב היזמים ופיתוח שירותים לטובת הרחבת פעילות ההאב.
גיוס ומיון היזמים.
יצירת שיתופי פעולה עם האבים אחרים ברשת.
בניית מותג מקומי חזק והרחבת החשיפה של ההאב בישוב/ איזור לרבות יזום תהליכי שיווק ופרסום במדיות השונות.


דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר, יתרון לבעלי תואר שני בתחומי מנהל עסקים, שיווק או תואר רלוונטי דומה אחר.
בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים או בעולם תוכן דומה.
ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה.
תכנון, כתיבה והוצאה לפעול של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
היכרות עם עולם התוכן, קהילה היזמות, קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב – יתרון.
ניסיון בפיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי היזמות, עסקים קטנים – יתרון.
ניסיון יזמי – יתרון.
יעד וניסיון בגיוס משאבים ועבודה עם שותפים.
ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה וקרנות.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
ניידות.

כישורים אישיים: עצמאות, יכולת הובלה, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית גבוהה ותעודת שירות.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

הליכי המיון למשרה
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-29.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
12/08/2021
היקף משרה – 100%
דירוג מינהלי, דרגה: 6-8

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הלשכה המשפטית, לפי הנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:
הקלדה וניהול של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ופניות הציבור.
ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.
עבודה מול מערכת בתי המשפט בהגשת מסמכים, זימון עדים ועוד

תנאי סף:
השכלה:
12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office.

עדיפות:
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטית
ניסיון במזכירות משפטית במשרד עו"ד או בלשכה משפטית בדגש על עבודה מול בתי המשפט
הכרת תכנת נט המשפט

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: ארגון מידע וסדר. שירותיות.
כפיפות: יועמ"ש העירייה

מיון מקדים:
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:

אמת מידה: ניקוד
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטיות 10 נקודות
ניסיון בעבודת מזכירות במשרד עו"ד או בלשכה משפטית עד חצי שנה – 0
מחצי שנה עד שנתיים 25 נקודות
מעל שנתיים 30 נקודות
שירותי מזכירות לעו"ד שעסק בליטיגציה אזרחית עד חצי שנה 0
מחצי שנה עד שנתיים 15 נקודות
מעל שנתיים 20 נקודות
הכרת תוכנות – word, נט המשפט עד 20 נקודות
חוות דעת חיוביות עד 20 נקודות
ציון סף: 65
התאמות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות:
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז;
המלצות ופרטי ממליצים;

מועמדות אשר תוגקרא עוד
26/07/2021
חוזה 987 (כפוף לאישור משרד הפנים), מתח דרגות ב'-א2
לחילופין, דרוג משפטנים, דרגה ב-א2
היקף משרה – 100% משרה
כפיפות – יועמ"ש העירייה

תיאור התפקיד:
ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות יועמ"ש העירייה.

עיקרי התפקיד:
א. יעוץ משפטי למחלקת הנכסים ולגורמים נוספים בעירייה בהתאם להנחיות יועמ"ש העירייה.
ב. ייצוג העירייה בהליכים/בהתדיינויות משפטיות בתחום הנכסים.
ג. ביצוע כל מטלה משפטית נוספת, בהתאם להנחיות יועמ"ש העירייה.

תנאי סף:
א. השכלה ודרישות מקצועיות:
השכלה - תואר ראשון במשפטים.
רישום מקצועי - רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
ב. דרישות ניסיון:
שתי שנות ניסיון מוכח כעו"ד בתחום הנכסים/ מקרקעין.
ג. דרישות נוספות:
יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-Office ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: כתיבת וניסוח מסמכים.
ניהול הליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
ייעוץ משפטי שוטף ואינטנסיבי למחלקות העירייה.
תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

מיון מקדים
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:
אמת מידה: ניקוד:
הכשרה מקצועית בתחום המקרקעין עד 20 נקודות
ניסיון כעו"ד בתחום הנכסים עד 3 שנים – 10 נקודות
בין 3-5 שנים 15 נקודות
5 שנים ומעלה 20 נק'

ידע בתחומים נוספים:
תכנון ובניה עד 10 נקודות
חופש המידע עד 10 נקודות

הכרת תוכנות WORS, נט המשפט עד 10 נקודות
המלצות עד 30 נקודות
ציון סף 70 נקודות

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה. לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; תעודת רישיון עו"ד בתוקף;
מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפוקרא עוד
26/07/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים

תחומי אחריות
ליווי תהליך ההקמה הפיזי של המתחם.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
ניהול יום יומי של כל היבטי הפעילות לרבות המרחב הפיזי, צוות ההאב ועוד.
יצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, פרטיים, מוניציפליים ופילנתרופים.
ניהול תקציב ההאב ומעקב אחר ביצועי המאוזן לרבות הזמנות רכש והגשת דרישות לתשלום.
גיוס משאבים ומקורות תקציביים נוספים להגדלת הבסיס הכלכלי של ההאב.
הגשת דוחות תקופתיים.
איתור והובלת שותפויות עם מגזרים שונים וגיוס משקיעים.
איתור הזדמנויות אזוריות וצרכים בקרב היזמים ופיתוח שירותים לטובת הרחבת פעילות ההאב.
גיוס ומיון היזמים.
יצירת שיתופי פעולה עם האבים אחרים ברשת.
בניית מותג מקומי חזק והרחבת החשיפה של ההאב בישוב/ איזור לרבות יזום תהליכי שיווק ופרסום במדיות השונות.


דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר, יתרון לבעלי תואר שני בתחומי מנהל עסקים, שיווק או תואר רלוונטי דומה אחר.
בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים או בעולם תוכן דומה.
ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה.
תכנון, כתיבה והוצאה לפעול של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
היכרות עם עולם התוכן, קהילה היזמות, קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב – יתרון.
ניסיון בפיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי היזמות, עסקים קטנים – יתרון.
ניסיון יזמי – יתרון.
יעד וניסיון בגיוס משאבים ועבודה עם שותפים.
ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה וקרנות.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
ניידות.

כישורים אישיים: עצמאות, יכולת הובלה, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית גבוהה ותעודת שירות.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.


הליכי המיון למשרה
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-3.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
20/07/2021
היקף משרה – 100% משרה
העסקה – שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות – מנכ"ל העירייה

תיאור תפקיד:
תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון.

עיקרי התפקיד:
אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות.
גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסטרטגיה ותהליכי העבודה של הרשות.
תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע. ניהול עובדי וספקי מערכות מידע.
ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד או יותר מהתחומים הבאים: מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול במסלול של מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים, תואר בניהול טכנולוגיה במגמת מערכות מידע.
או בעל תואר אקדמי שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע.
או בעל תואר אקדמי אחר שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים והכשרות מקצועיות.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר) ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).


דרישות ניסיון:
ניסיון מקצועי – של שלוש שנים לפחות כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות עובדים טכנולוגי או בתפקיד ניהולי טכנולוגי (פיתוח ו/ או תשתיות) או ניסיון בניהול פרויקטים בתחום המחשוב.

ניסיון ניהולי – שלוש שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים.
קורסים והכשרות מקצועיות:
קורסים בהיקף של 200 שעות לפחות בניתוח מערכות מידע או ניהול פרויקטים או מנהלי מערכות מידע (CIO) או קורס ניהול טכנולוגיות (CTO), כל קורס בהיקף של 40 שעות לפחות.
או קורסים אקדמיים בתחומי המערכות מידע של לפחות 20 נ"ז.

דרישות נוספות:
שפות – אנגלית ברמה גבוהה.
ביצוע משימות רב מערכתיות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
שירותיות.
עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
חשיפה למידע רגיש.

הליכי המיון למשרה:
עמידה בתנאי הסף.
מבחן התאמה. (רק מועמדים שיעמדו במבחן התאמה יוזמנו לראיון).
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-1.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קרא עוד
14/07/2021
היקף משרה – 100%
העסקה – דירוג המח"ר, 39-41
כפיפות – דובר העירייה


תיאור התפקיד:
חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים.
זאת תוך בנייה, ניהול ותפעול של כל הפלטפורמה הדיגיטליות ברשות המקומית
(לדוגמא: הפורטל הרשותי, המדיה החברתית ואתר האינטרנט).

עיקר התפקיד –
ניהול תחום הדיגיטלי ברשות המקומית.
הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
ניהול מערכת התוכן של הכלים הדיגיטליים.
עידוד שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור.
הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום כחלק ממתן השירות הדיגיטלי לתושב.

תנאי סף:

השכלה-
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

קורסים והכשרות-
בוגר קורסים לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור-
שנת ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.
עבור הנדסאי רשום – שנתיים ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.
עבור טכנאי רשום – שלוש שנות ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.

דרישות נוספות:
שפות – אנגלית ברמה גבוהה.
אישור העדר רישום פלילי .

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות.
מולטי – דיציפלינריות.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מועמדים העונים לדרישות הסף, ידרשו לעבור מבחן התאמה ורק מועמדים
שיעברו את המבחן, יוזמנו לראיון.

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-1.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
13/07/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים

תחומי אחריות
ליווי תהליך ההקמה הפיזי של המתחם.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
ניהול יום יומי של כל היבטי הפעילות לרבות המרחב הפיזי, צוות ההאב ועוד.
יצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, פרטיים, מוניציפליים ופילנתרופים.
ניהול תקציב ההאב ומעקב אחר ביצועי המאוזן לרבות הזמנות רכש והגשת דרישות לתשלום.
גיוס משאבים ומקורות תקציביים נוספים להגדלת הבסיס הכלכלי של ההאב.
הגשת דוחות תקופתיים.
איתור והובלת שותפויות עם מגזרים שונים וגיוס משקיעים.
איתור הזדמנויות אזוריות וצרכים בקרב היזמים ופיתוח שירותים לטובת הרחבת פעילות ההאב.
גיוס ומיון היזמים.
יצירת שיתופי פעולה עם האבים אחרים ברשת.
בניית מותג מקומי חזק והרחבת החשיפה של ההאב בישוב/ איזור לרבות יזום תהליכי שיווק ופרסום במדיות השונות.


דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר, יתרון לבעלי תואר שני בתחומי מנהל עסקים, שיווק או תואר רלוונטי דומה אחר.
בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים או בעולם תוכן דומה.
ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה.
תכנון, כתיבה והוצאה לפעול של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
היכרות עם עולם התוכן, קהילה היזמות, קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב – יתרון.
ניסיון בפיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי היזמות, עסקים קטנים – יתרון.
ניסיון יזמי – יתרון.
יעד וניסיון בגיוס משאבים ועבודה עם שותפים.
ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה וקרנות.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
ניידות.

כישורים אישיים: עצמאות, יכולת הובלה, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית גבוהה ותעודת שירות.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

הליכי המיון למשרה
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-11.7.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
21/06/2021
העסקה: עובד/ת פרויקט שעתי
היקף משרה: 50%
כפיפות: מנהל אגף נוער וצעירים


תחומי אחריות
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה בתחום פיתוח הקהילה לרבות עמידה ביעדים ותהליכי הערכה ומדידה.
מתן שירות ומענה למתעניינים, תיאומי חדרים, תיאומים מול האבים אחרים.
יצירת נטוורקינג בין משתתפי ההאב
אחריות על הפרסום והשיווק במדיה הדיגיטלית וברשתות החברתיות לשיווק ההאב.
זיהוי ואיפיון צרכי היזמים ופיתוח מענים מתאימים.
קיום מפגשי נטוורקינג מקצועיים ועידוד החשיפה המקצועית של הברים בקהילה.
קידום תחום המנטורים וחיזוקו בהאב, חשיפת התכנית למנטורים פוטנציאלים, ליווי הצימודים.
יצירת אירועים ייעודיים, פיתוח מערך הכשרות קורסים ותכנים רלוונטיים ליזמים והוצאתם לפועל (תיאום מרצים, שיווק למשתתפים, הזמנת חומרים, כיבוד וכו').

דרישות וכישורים
תואר ראשון – מוכר.
היכרות וניסיון בעולם קהילת יזמות/ עסקים קטנים/ תעסוקה.
בעל/ת ניסיון בניהול פרויקטים – יתרון.
בעל ניסיון בניהול פעילות ברשתות חברתיות (עמודי פייסבוק, אינסטגרם) – יתרון.
תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תכניות עבודה לרבות עמידה ביעדים.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת עם תוכנות רבות ושליטה ביישומי אופיס.
כישורים אישיים: תקשורת בינאישית גבוהה ותודעת שירות, עצמאות, יכולת ארגונית גבוהה, יוזמה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים ופתרונות, כושר ביטוי בע"פ ובכתב.
השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.


הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד...) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-11.7.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
21/06/2021
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד