מכרז מס' 55/19 – דרוש/ה ממונה תחום – נזיקין ותביעה עירונית

15/07/2019

היחידה: הלשכה המשפטית
תואר המשרה: ממונה תחום – נזיקין ותובע עירוני
דרגת המשרה ודירוגה: חוזה 987  (כפוף לאישור משרד הפנים) מתח דרגות ב-א2, א3
דרגה אישית לחלופין: דרוג משפטנים,דרגות ב – א3
היקף העסקה: 100% משרה

תיאור תפקיד:
ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות  היועצת המשפטית. יישום מדיניות התביעה של העירייה וניהול ההליכים המשפטיים של העירייה בתחום הפלילי.
עיקרי התפקיד:
ייצוג העירייה בהליכים/נושאים משפטיים בתחום הנזיקין בהתאם להנחיות היועצת המשפטית. רפרנט העירייה מול עוה"ד החיצוניים המייצגים את העירייה בתביעות הנזיקין, לרבות פיקוח וניהול. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים בעירייה בהתאם להנחיות היועצת המשפטית. יישום מדיניות התביעה של העירייה, ייצוג העירייה וניהול הליכים משפטיים של העירייה בתחום הפלילי.
תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות
השכלה - תואר ראשון במשפטים
רישום מקצועי - רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי - שנתיים ניסיון מקצועי בתחום המשפט האזרחי.
ניסיון מקצועי בתחום המשפט  הפלילי / מוניציפאלי - יתרון.
ניסיון ניהולי - לא נדרש
דרישות נוספות
יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-  OFFICE ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
מאפייני העשייה
הייחודיים בתפקיד: ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות
כפיפות:  כפיפות ליועצת המשפטית לעירייה ולממונה הישיר בלשכה המשפטית.
קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 4.8.19 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד