מכרז מס' 29/20 - מנהל מרכז חירום אזורי לטיפול באלימות

12/11/2020

כפיפות- ראש מינהל הרווחה
היקף משרה- 100%
דרוג ודרגה: דרוג עו"ס (ט'-ז')

תיאור המשרה:
ניהול שוטף של המרכז.
אחריות על יישום המדיניות שנקבעה לשירות וקבלת החלטות תוך התייעצות עם צוות המרכז.
הטמעת נהלי עבודה שתאפשר את הפעילות השוטפת של המרכז, כך שיעמדו בסטנדרטים שנקבעו.
פיקוח ובקרה על עבודת הצוות ותהליכי העבודה.
המנהל עובד מול הפיקוח המחוזי ותחת הנחיותיו.
חקירה והאבחון תוך עמידה בלוז.
קביעת מועדי פגישות, ישיבות וניהולן (למעט ישיבות מקצועיות יזומות, שינוהלו בידי יוזם הפגישה או אנשי מקצוע אחרים על פי החלטת הצוות).
אחריות על בקרת איכות של תהליך קבלת ההחלטות תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים והארגוניים ומתוך ראייה כוללת של כל הדיסציפלינות ביחד, כל זאת בחיבור עם המערכת המשפחתית, המקצועית והקהילתית.
הערכת מדיניות, פרוצדורות, נהלים ותוכניות.
אחריות על תקציב המרכז.
אחריות על הדרכה ותהליכי הלמידה של הצוות.
אחריות על בקרת בסיס הנתונים של מקבלי השירות במרכז.
אחריות ובקרה על רכישה, תחזוקה וניקיון של ציוד (אחריות ניהולית).
אחריות על הניהול הפיזי של המקום (אחריות ניהולית).
המלצות בנושא ציוד, מרחב פיזי וכ"א (אחריות ניהולית).
יקיים וינהל את ועדת ההיגוי של המרכז.
ישמש מתוקף תפקידו גם כעו"ס אלמ"ב.

דרישות התפקיד:
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר עבודה סוציאלית, עדיפות לבעל תואר שני.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
בעל ניסיון מעשי מוכח בתחום האלימות במשפחה.
בוגר קורס הכשרה לטיפול באלימות במשפחה של השירות לרווחת הפרט והמשפחה.
בעל ניסיון מעשי מוכח בניהול.


קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 29.11.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il.  נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד