ישיבות מועצה 2018

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

3.1.18 

01/18

מהמניין 

שכר בכירים/וועדות/סביבה/מרכז מעשה/שער נעמן דיון חוזר/פועל עכו/ביה"ס אשכול/שמות/הלוואת איזון 

file

sound

file

3.1.18 

02/18 

שלא מהמניין 

 אישור הצעת תקציב לשנת 2018

file

sound

file

 7.2.18

03/18 

מהמניין

חוק עזר לעכו שירותי שמירה / מינוי תחבורה / יקיר עכו 2017 ו-2018 / למיגור אלימות-בטחון / איכות הסביבה / הלוואות / תמיכות הפועל עכו

 

file

sound

file

 

 

 

 

file
sound
file

 

 

 

 

file

sound

  file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

     

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד