ישיבות מועצה 2019

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

23.01.19

01/19

שלא מהמניין

אישור הצעת תקציב לשנת 2019 / בנק דקסיה / הקמת גנ"י נווה אליהו-בת שבע-אבני החושן- עציון וטרומפלדור

file

sound

file

 20.02.19

02/19

 מהמניין

חוק שצ"פ / נוהל הקצאות / תמיכות / שמות / מינוי: תאגיד - חב' כלכלית / ביה"ס חלמי / בריאות ונגישות / אודיטוריום / מיגור אלימות ובטחון / גנאדי אקלציק

file

sound

file

13.03.19 

03/19

מהמניין

ועדת הכספים / בני כלפון / ועדה לקידום מעמד הילד / אישור יו"ר ועדת ערר

file

sound

file

13.03.19 

04/19

שלא מהמניין

אישור פתיחה וסגירת תב"רים / שינוי בתקציב רגיל / דו"ח רבעוני 2018 - רבעון 4

file
sound
file

 

 

 

 

file

sound

  file

 

 

 

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

     

 

  file

  sound   file
   

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
   

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד