ישיבות מועצה 2020

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

22.01.20

01/20

 מהמניין

 תעודת הוקרה / אשכול / דירקטורים מי עכו / תמיכות / תקציב / כביש

file

sound

file

26.02.20 

02/20

מהמניין

 דב לרנר / מאיורסקי / ביהס אשכול / מרכז אזורי לקשיש / הקהילה / קליטה / מבנה ההגנה 

file

sound

file

26.02.20 

03/20

שלא מהמניין

אישור תקציב 2020

file

sound

file

 18.03.20

04/20

מהמניין

משבר נגיף הקורונה

file
sound
file

 26.04.20

05/20

מהמניין

ממונה על תשלום גמלאות - הנחות ארנונה 2020

file

sound

  file

  03.06.20

 

 06/20

מהמניין

מנהלת ספר נכסים / בית קק"ל

file

sound

file

 24.06.20

 07/20

שלא מהמניין

שינוי תעריף ארנונה 2021 / ציון לשבח לעובד 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד