פרוטוקולי ועדת יועצים - 2018

מועד ישיבה

מס' ישיבה

נושא

החלטה

פרוטוקול נגיש

פרוטוקול חתום

14.02.18

01/18

בחירת מתכנן תב"ע לאזור תעשייה

יש לקבל הצעתה של נעמה מליס. במידה ותהיה בעיה עם תהליך חתימת ההסכם  של נעמה מליס יש לקבל את הצעתו של משרד קולקר קולקר

file

file

21.02.18

02/18

הפקת כנס ועידת עכו השניה לעירוניות

מכיוון שמדובר בכנס שבוצע ואין ספק שע"פ הפסיקה העירייה חייבת לשאת בעלות הכנס שלהלן התחייבה בנסיבות העניין מאושרת ההתקשרות עם הפורום הישראלי לעירוניות

file

file

11.04.18

03/18

בקשה הצטרפות לחוות דעת רפואית בגין תביעת ברכת ישראל

הועדה מאשרת בנסיבות העניין להצטרף לחוות הדעת של פרופ' שלום שטהל בעלות של 2,600 ₪ כולל מע"מ

file

file

08.05.18

04/18

בחירת מתכנן לתב"ע התחדשות והרחבת אזור תעשיה דרומי

בהתאם לניקוד, משרד קולקר קולקר אפשטיין קיבל את הציון הגבוה ביותר, בכפוף לבדיקה של ראובן (מצורפות טבלאות בדיקה של ההליך)

28.05.18

05/18

בחירת מגשר למחלוקת שבין עיריית עכו לחברת טמבור בעניין תשלום  היטלי סלילה , מדרכות ותיעול

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם השופטת בדימוס נוגה אוהד  לפי המלצת  הגזבר

file

file

03.06.18

06/18

מינוי מגשר בתביעה שוק הבגדים

לאור העובדה שמדובר במגשרים שהוצעו ביהמ"ש המחוזי ומקובלים גם על הצד השני אין מקום לפנות למגשרים נוספים, בהתאם להוראות נוהל יועצים. מקבלים  את הצעתה של השופטת (בדימוס) נחמה מוניץ אשר הוגשה ע"י מוניץ פתרונות סכסוכים בע"מ

file

file

03.06.18

06/18

אישור יועצים למאגר היועצים

פרוט מופיע בפרוטוקול

file

file

13.06.18

07/18 

אישור יציאה להליך דרך מאגר היועצים ניהול ופיקוח,  לפרויקט הרחבה ושיפוץ אודיטוריום עכו

מאושר לצאת להליך דרך מאגר היועצים

file

file

13.06.18 07/18

אישור יציאה להליך דרך מאגר היועצים, מתכנן אדריכל, לפרויקט תכנון מרכז פסגה

 

מאושר לצאת להליך דרך מאגר היועצים

file file
13.06.18 07/18

אישור יציאה להקמת אולם הספורט חילמי שאפי דרך החשכ"ל

מאושר לצאת להליך דרך מאגר היועצים

 

file file
08.07.18 08/18

ליווי היתרי בניה בכרם ג'

יש לצאת להליך לבחירת יועץ לביצוע המשימה

file file
08.07.18 08/18

תכנון שיפוץ מפתן

מאושר לצאת להליך בבחירת מתכנן בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים

file file
08.07.18 08/18

תכנון תב"ע אזור חוף דרומי

 

מאושר לצאת להליך בבחירת מתכנן בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים

file file
08.07.18 08/18

תכנון גני ילדים אירוסים ופיקוסים

מאושר לצאת להליך בבחירת מתכנן בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים

file   file
08.07.18 08/18

תכנון שיפוץ מבנים בן גוריון

מאושר לצאת להליך בבחירת מתכנן בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים

file   file
08.07.18 08/18

מדידות לטובת הרחבת 8 בתי ספר

לא מאושר יציאה לבחירת מודדים דרך המאגר. יש לצאת להליך הצעות מחיר או מכרז בהתאם להקיף ההתקשרות

file   file
08.07.18 08/18

קורסים לבני נוער במרכז יחודי לנוער בסיכון

מאושר למינהל הרווחה לבצע את הפעילות ב A-CAT ללא פניה לגורם נוסף

file   file
06.08.18 09/18

גישור בתיק ה"פ 1672-03-18 מרכז אזורי לקשיש - עכו

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם השופטת בדימוס טובה שטרסברג כהן בהתאם להמלצת היועמ"ש כנרת הדר

file   file
20.08.18 10/18

אישור יועצים למאגר היועצים

פרוט מופיע בפרוטוקול

file   file
20.08.18 10/18

בחירת עו"ד לתביעה של מטיילי להב ואחרים

הועדה מאשרת את בקשת היועצת המשפטית לבצע התקשרות עם משרד עו"ד בן ארי פיש

file   file
20.08.18 10/18

ייצוג בעניין רפאל

העירייה תיוצג ע"י הלשכה המשפטית

file   file
29.08.18 11/18

בחירת יועץ למהנדסת העיר לבדיקת בקשות להיתר בשכונת צפון הכרם ג'

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם משרד אדריכלים אודי כסיף ליעוץ בהייקף של 100    שעות בעלות מחירון חשכ"ל + הנחה של 15% ממחיר המחירון

file   file
17.09.18 12/18

ניסוח הצעת מחליטים בנושא הטבות מס לתושבי עכו

מאשרים העסקת חברת תארא בכפוף לבדיקת העדר ניגוד עיניינים והעדר קרבה

file   file
25.10.18 14/18

אישור יועצים בתחום המיסוי המוניציפלי למאגר היועצים

ראה פרוט בפרוטוקול

file   file
25.10.18 14/18

מרכז פסגה הצגת תוצאות ההליך בחירת מתכנן 205-2018

היות ולא נמצא תקציב מתאים לביצוע הפרויקט על פי ההצעות שהתקבלו, ההליך 205-2018  מבוטל

file   file
25.10.18 14/18

תכנון והקמת 4 תחנות קצה של אוטובוסים

לא מאושרת התקשרות עם חברת יפה נוף, יש להעביר ליועמ"ש את ההרשאה תקציבית ובקשה שהועברה למשרד התחבורה לשינוי שם מקבל ההרשאה, בכדי שתבדוק הנושא מול הלשכה המשפטית של משרד התחבורה.

file   file
25.10.18 14/18

בחירת מתכנן לשיפוץ והרחבה מבנה העירייה

בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית, הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, בפטור ממכרז מאשרים בחירת מתכנן לשיפוץ והרחבה בניין העירייה ממאגר היועצים, הזוכה יקבע על בסיס מחיר בלבד

file   file
25.10.18 14/18

פיתוח מרכז ספורט ונופש

בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית, הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, בפטור ממכרז מאשרים בחירת מתכנן באמצעות מאגר היועצים, בהתאם לתקציב קיים. יש לבחון האם קיימים יועצים מתאימים לפרויקט, אם לאו יש לפתוח את מאגר היועצים. בחירת מתכנן תהיה על בסיס קריטריון מחיר בלבד

file   file
25.10.18 14/18

אישור מאגר היועצים מקצוע יעוץ תנועה ,כבישים

ראה פרוט בפרוטוקול

file   file
25.10.18 14/18

תוכנית אב לתחבורה ותיעול

בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית, הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, בפטור ממכרז מאשרים בחירת מתכנן מתוך מאגר היועצים, בהתאם לתקציב קיים. במדדי איכות 50% ומחיר 50%.

file   file
12.11.18 15/18

בחירת מנהל פרויקט ופיקוח לאודיטוריום

לאור אי תקינות ההליך הועדה לא מאשרת את ההתקשרות עם משרד ארטמאג. לאור דחיפות העניין הלשכה המשפטית יחד עם מינהל הנדסה יוציאו בהקדם מכרז תקין בהתאם להערות שצוינו מעלה.

file  file
29.11.18 16/18

תכנון שיפוץ מבנים בן גוריון

מאושר לצאת להליך בבחירת מתכנן בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים

file  file
06.12.18 17/18

התקשרות עם האומן קובי חכלון עבודת אבן ושיש

מאושרת ההתקשרות עם האומן "קובי כחלון עבודות אבן ושיש" לביצוע עבודה מאבן טבעית ע"ש הנשיא יצחק נבון ז"ל

file  file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד