תחבורה, זה"ב וחניה

הנחיות לבקשת להקצאת חניה שמורה לרכב נכה בעיר עכו

על המבקש להביא צילום  של המסמכים הבאים על מנת לדון בבקשה:

  1. נימוקים לבקשה
  2. פרוטוקול ועדה רפואית המעיד על אחוזי הנכות
  3. אישור רפואי המעיד על מגבלה בתנועה
  4. צילום תו נכה כולל מספר רכב
  5. צילום רשיון נהיגה בתוקף
  6. צילום רשיון רכב
  7. צילום תעודת זהות כולל כתובת מעודכנת

את המסמכים יש להגיש למינהל ההנדסה למר אהרון קוז'קרו, רכז ועדת תנועה.

 

לתשומת לב:

על מקום החנייה להיות רק בשטח ציבורי. עיריית עכו אינה רשאית לטפל בחניות בשטחים פרטיים.

לדירה עם חניה צמודה אישית לא תאושר חניית נכה.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד