Acco
חינוך
חינוך
רווחה וקהילה
רווחה וקהילה
הנדסה ותכנון
הנדסה ותכנון
גביה ותשלומים
גביה ותשלומים
תרבות ואומנות
תרבות ואומנות
תיירות
תיירות
עיר ירוקה
עיר ירוקה
מפת העיר
מפת העיר
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין - גביה ותשלומים
בר ימין - גביה ותשלומים
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
Share/Bookmark

עיריית עכו - עמוד הבית

הנחות בארנונה

מהי ועדת ההנחות של העירייה?

בהתאם לחוק ההסדרים, העירייה רשאית להעניק הנחה עפ"י הקריטריונים הבאים: 

תקנה מס' 7 קובעת כי "נזקק" הוא: 

מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מסיבות אלה: 

 

 1. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו. 
 2. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי. (פיטורין, כינוס נכסים, הוצאה לפועל ועוד...)

מתי יש להגיש את הבקשה?

 

 1.  הבקשה תוגש החל מיום 15/2/17ולא יאוחר מיום 30/6/17.
 2. תושב רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה רק לאחר ששילם את הארנונה עבור חודשים ינואר ופברואר.

 

מה יש לצרף לבקשה?

 1. תצלום ת.ז כולל ספח ובו מעודכנת כתובת הנכס. תצלום נפרד של כל דיירי הנכס שמעל גיל 18.
 2. אישורי הכנסה לחודשים 10,11,12/16 או לחלופין אישורי הכנסות לחודשים  1-12/16 וזאת עבור כלל דיירי הנכס- בהתאם לשינוי לתקנות לפיהן תושב יכול לבחור באחת מהאפשרויות לצורך בדיקת זכאותו להנחה.

 3. אישור על קצבה/ אין קבלת קצבה לשנת 2016 (מזונות/ אבטלה/ ה.הכנסה/ נכות), מהמוסד לביטוח לאומי.

 4. מקבלי הבטחת הכנסה יצרפו אישור מעמד "לא עובד" לשני בני הזוג.
 5. עצמאי יצרף שומה שנתית אחרונה – טופס 5269 לשנת 2016.
 6. מי שפוטר מעבודתו יציג מכתב פיטורים ואישור המוסד לביטוח לאומי על דמי האבטלה.
 7. תושב/ת מעל גיל 18, לא עובד/ת וללא הכנסות יציג/תציג אישור מעמד "לא עובד/ת".
 8. תדפיס תנועות בנק לשלושה חודשים אחרונים מכל החשבונות הפעילים, הפקדות ללא אסמכתא יש להסביר בתצהיר עו"ד.
 9. גרושים/ פרודים – בגירושין יש להציג הסכם מזונות. פרודים יש להציג תצהיר עו"ד הכולל סעיף בנושא המזונות.
 • לא יתקבלו בקשות להנחה ללא כל האסמכתאות הנדרשות, כולל טופס בקשה מלא וחתום.
 • ככל שיידרשו מסמכים נוספים - חובה להשלים.

 

אישור בדבר הגשת הבקשה

 

  תושב המגיש בקשה יקבל מהפקיד אישור חתום בדבר הגשת בקשה. 

אישור זה ישמש קבלה על כך שהתושב הגיש בקשה לשנת 2016  ויש לשמור אותו ולהציגו בכל פנייה עתידית בעניין הבקשה. 

 

 

חשוב לזכור

 

 1. יש להמשיך ולשלם את החיוב הדו-חודשי כרגיל עד לקבלת ההחלטה בוועדה. 
 2. אזרח שלא ישלם את חובו לאחר קבלת ההנחה לאותו שנת מס, ההנחה תבוטל. 
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד