אוכלוסיית היעד: אסיר משוחרר בקהילה עד שנה מיום שיחרורו.

המענה: התערבות פרטנית ותעסוקתית. היחידה עוסקת במיצוי זכויות האסיר המשוחרר, סיוע בשילוב התעסוקתי והכשרתו המקצועית ובמידת הצורך סיוע בהפנייה לגמילה.

כמו כן היחידה מפעילה מגוון קבוצות טיפוליות המתקיימות בעירייה וכן מפנה לקבוצות ייעודיות ברשות לשיקום האסיר.

פר"ח ילדי אסירים – חונכות אישית בבית הילד וכן שילובו בפרוייקט ביקורים בבית הסוהר.

דרכי התקשרות:

גבי דה קסטרו, טלפון 04-9956022, gabi-d@akko.muni.il

שרון פרץ, טלפון 04-9956016, sharon@akko.muni.il