מודל ייחודי לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים - הכולל פעולות ברמה המקומית והלאומית אפשרי בריא בעיר: במסגרת התכנית הלאומית "אפשרי בריא".

התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים –"אפשרי בריא" פועלת במטרה ליצור סביבת חיים פיזית, חברתית וכלכלית, המקדמת ומאפשרת חיים פעילים ובריאים. ושכל אדם יוכל לשלב באורח בחיים פעילות גופנית ואכילה בריאה.

לתכנית הפועלת בהובלת משרד הבריאות, שותפים רבים ובראשם משרדי החינוך, התרבות והספורט, והרשות המקומית היא שותף אסטרטגי חשוב ומרכזי בהשגת מטרה זו.

איך הרשויות המקומיות משפיעות על קידום בר קיימא של אורח חיים פעיל ובריא?

לרשויות המקומיות השפעה על יצירת סביבה פיזית בה אפשר לנוע. בסביבה בה יש שבילי הליכה מוארים ובטוחים, פארקים, ומתקני כושר מוצלים שהגישה אליהם קלה ומתקיימים בהם פעילויות מודרכות, כך אנשים יכולים לשלב פעילות גופנית בשגרת החיים שלהם. לרשויות השפעה על יצירת סביבה המעודדת אכילה בריאה: הן אחראיות על המזון המוגש במוסדות ציבוריים כגון בתי ספר וגני ילדים, מתנסים ועוד. בנוסף, הן משפיעות על קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות קביעת מדיניות, תכניות והסברה לאוכלוסיות בכל מעגל החיים לרבות אוכלוסיות חלשות.

הרשויות המקומיות הן שותף אסטרטגי חשוב ומרכזי בהשגת מטרה זו, כיום התושבים רוצים ומצפים מהרשות המקומית לפעול בנושא ולדאוג לבריאותם ולאיכות חייהם.

מיזם "אפשריבריא בעיר" מודל מוכח לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים. מטרת המיזם  "אפשרי בריא בעיר" היא לבסס את מחויבותה של הרשות המקומית לקידום בריאות ולהרחיבה. המיזם מבוסס על מודל שנבדק והוכח כאפקטיבי.

משרד הבריאות באמצעות התכנית  "אפשריבריא בעיר"  מעביר חלק מהמשאבים לדרגי השטח, העירוניים והשכונתיים, שמכירים באופן הטוב ביותר את הצרכים והמאפיינים של התושבים ומתאימים עבורם פעילויות אפקטיביות יותר. זהו צעד נוסף לחיזוק הממשק של עירוניות ובריאות.

"אפשריבריא בעיר" רותמת את הרשויות המקומיות להאצת מהלכי קידום הבריאות במרחב הציבורי בישראל.

לפעילויות "אפשרי בריא " עכו ניתן לפנות להדס עקיבא, מתאמת בריאות עירונית  מחלקת ספורט עירונית  04-6753007

לאתר אפשריבריא הקליקו כאן