עכו - עיר ים תיכונית קסומה שייחודה הוא השילוב של מורשתה, מיקומה הגיאוגרפי והמרקם האנושי הרב תרבותי והחברתי שבה.

עכו - היא עיר אוניברסיטאית, מרכז תרבותי, אומנותי ותיירותי. אבן שואבת ליוצרים, אומנים, מדעים ומבקרים – לבוא, לפעול ולשהות בה.

עכו - מנוהלת באורח מקצועי ומוערכת ע"י תושביה כעיר מובילה באיכות חיים וסביבה, מקורות פרנסה מגוונים ואיכות מערכת החינוך. כל זאת, תוך מתן אפשרויות להגשמה עצמית על בסיס שוויון הזדמנויות וטיפול מותאם על פי הצרכים. תושביה שותפים, מעורבים ופועלים תוך אמון וכבוד הדדי וחשים גאווה על הישגיה.

הצבת מטרות להגשמת החזון:

על-מנת להגשים את החזון העירוני ובעיקר בהתייחס להפיכת עכו לעיר המנוהלת באורח מקצועי ומוערכת ע"י תושביה כעיר מובילה באיכות חיים וסביבה, הציב ראש העיר, שמעון לנקרי, מיד עם כניסתו לתפקיד, חמש מטרות עיקריות:

  1. ייצוב המערכת הכלכלית.
  2. ייצוב המערכת הפוליטית והארגונית.
  3. שיפור איכות החיים והסביבה לתושבי העיר.
  4. הבאת אוכלוסיות חזקות.
  5. פיתוח מקורות תעסוקה.