יניב אשור
מנכ"ל
04-9956069
רות טל
מנהלת לשכה
04-9956070 / 04-9956221
הדס רבינוביץ'
מזכירת לשכה

כתובת: ויצמן 35, ת"ד 207, עכו 24100
פקס: 04-9956071

עיקרי מדיניות לשכת המנכ"ל

מנכ"ל העירייה, האחראי על התנהלות העירייה על מחלקותיה השונות שם לו למטרה לשפר וליעל את המערכת העירונית, הנותנת שירותים לתושב, תוך שימת דגש על מספר נקודות מפתח:

 • מתן שירות איכותי לתושב - שיפור איכות החיים של תושבי העיר בחתכים השונים תוך התחשבות מרבית ומיטבית בצרכים של כלל סוגי האוכלוסייה ברחבי העיר.
 • חינוך - פיתוח והטמעת נורמות של איכות בתחום החינוך - העלאת רמת ההישגים והטמעת נושאים ערכיים וחברתיים אשר יובילו לקבלת תוצרי חינוך איכותיים.
 • עידוד יזמות עסקית - מיצובם של אזורי התעסוקה כמוקד משיכה חברתי, כלכלי ותעסוקתי. פישוט תהליכי קליטת יזמים באזורי התעסוקה.
 • פתוח פיזי וכלכלי של העיר - פתוח ומינוף התשתית הפיזית והתחבורתית של העיר.
 •  חזות פני העיר - פתוח משאבים כאמצעי ליצירת איכות חיים טובה לתושבי העיר ושכונותיה על פי תוכנית עבודה רב שנתית.
 • תרבות - מיצובה של העיר כמוקד בילוי ותרבות לתושבי העיר וסביבתה למגוון הגילאים השונים.
 • שירותים עירוניים - העמקת תרבות האיכות בתהליכי העבודה תוך שימת דגש על עבודת צוות. פיתוח תרבות ניהולית חדשנית ממוקדת יעדים מדידים.
 • טיפוח המשאב האנושי בעירייה - טיפוח והכשרת העובד לביצוע עבודתו תוך הבנת תהליכים ארגוניים ויישומם הנכון. שימת דגש על רווחת העובד.

יעדי לשכת מנכ"ל:

ניהול הלשכה מול הנחיות המנכ"ל, פיקוח והשגחה על משימות המוטלות על ראשי ומנהלי האגפים והמחלקות, טיפול ומענה לדרישות התושבים מול הרשות.

תחומי אחריות ומטלות

 • אחריות על המטלות המועברות למנהלי האגפים.
 • סינון וניתוב שיחות למנכ"ל.
 • תיאום פגישות עם גורמים פנימיים, מנהלי אגפים ומחלקות וגורמי חוץ.
 • בקרה על מכתבים נכנסים ויוצאים תוך כדי מעקב וטיפול בנושאים הרלוונטיים.
 • טיפול בפניות הציבור ומענה לכל פנייה, מול הארגון והמנהלים, כל פניה לגופה.
 • השתתפות בישיבות, וישיבות ראשי מנהל.
 • הכנת פרוטוקולים ועבודה מול המנהלים.
 • אחריות מול המנהלים במהלך טקסים ואירועים שהלוגיסטיקה נעשית ובזמן.