דוד פרג'ון
מנהל המוקד

מוקד שליטה ובקרה  הפועל 24 שעות ביממה

טלפונים של המוקד העירוני:
4911* מכל טלפון
04-9956130
דואר אלקטרוני:  moked106@akko.muni.il

4911* המוקד הוא הכתובת המרכזית לפניות/בעיות התושבים בנושאים שבתחום טיפולה של העירייה. המוקד מרכז את כל פניות תושבי העיר והמבקרים בה, מפעיל שירותים עירוניים רלוונטיים בכל שעות היממה ועורך מעקב ובקרה אחר ביצוע העבודה. מוקד השליטה נועד לסייע בראש ובראשונה לכם, בפתרון בעיות, ודרך פניותיכם מסייע לנו באיתור בעיות בשלב התהוותן הראשוני.

4911* המוקד מהווה אמצעי תכנון, שליטה ובקרה להנהלת העיר ביחס לפעילויות המתבצעות על ידי גורמי העירייה השונים. המוקד מנוהל תחת מנהל קשרי קהילה.

4911* מוקד השליטה העירוני עכו הוא בין המוקדים העירוניים המשוכללים ביותר בארץ. באמצעות מצלמות המפוזרות ברחבי העיר, הפועלות 24 שעות ביממה, ומוקרנות על גבי מסכים ומחשבים הממוקמים במוקד, ניתן לעקוב אחר כל התרחשות בעיר.

4911* עובדי המוקד פועלים בשיתוף פעולה מלא עם משטרת עכו, שירותי מד"א ומכבי-אש ובעת הצורך גם עם פיקוד העורף. כל בעיה הנקלטת במסכי המוקד מדווחת ישירות לגורם הרלוונטי. דרך המצלמות החכמות ניתן לעקוב אחר כל פעילות בעיר.

4911* מוקד שליטה ובקרה  עכו מאושר כמוקד רמה א', ע"י מכון התקנים ומשטרת ישראל. במסגרת זו ייתן המוקד מענה ללחצני מצוקה, מערכות אזעקה, מיגון בתי עסק ודירות פרטיות.

מוקד עירוני