מחלקת רישוי עסקים אחראית על כל הליך הרישוי בהתאם לחוק העזר העירוני.

  • קריטריונים לקבלת רישיון לשלט ע"פ חוק עזר העירוני.
  • בסיום הליך הרישוי מונפק הרישיון.
  • כל המעוניין להציב שלט חייב ע"פ החוק להגיש בקשה. הבקשה מועברת לועדת השילוט לקבלת  החלטה.
  • במידה וניתן אישור ישלח חיוב לאגרת השילוט.

לטופס פנייה מקוונת למחלקת שילוט לחץ כאן 

  • שינויים – בעל הרישיון יודיע למחלקת רישוי עסקים ושלטים במכתב רשום, על כל שינוי בתוכנו, מיקומו, וצורתו או במידותיו של השלט, או החומר ממנו עשוי השלט או על הסרתו, וזאת תוך 7 ימים מיום השינוי או ההסרה.
  • בעל עסק שסגר את עיסקו או העתיק את עיסקו למקום אחר, יודיע למחלקת רישוי עסקים ושלטים על הסרתו של השלט תוך 7 ימים מיום ההסרה.