פקס: 04-9956147
כתובת: ויצמן 35, עכו - הכניסה מרח' הרצל (קומה 1-)
במקרה חירום ניתן לפנות למוקד *4911

המינהל לשירותים חברתיים בעיר עכו פועל למתן מענה מקצועי לצרכים החברתיים של אוכלוסיות שונות בקהילה באמצעות מתן שירותים סוציאליים לפרט, למשפחה ולקהילה, הן בשגרה והן בחירום, תוך הקפדה על רגישות תרבותית ושמירה על כבודו של כל אדם.
המינהל פועל לקידום שיתופי פעולה ופיתוח מענים מותאמים למען שיפור איכות החיים של תושבי העיר.
המינהל מורכב מעובדים סוציאליים, עובדים קהילתיים, עובדי מנהלה וזכאות. המבנה האירגוני בנוי מצוותים הפועלים בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית בעיר. כמו כן, קיימים צוותים ייעודיים המתמקצעים בהתערבויות נקודתיות.
הגעה לפגישה במינהל הינה בתיאום מראש עם העובד הסוציאלי.