להלן  חוברת הדרכה לבעלי עסקים בעיר בנושא "מסלול תצהיר" לפי החוק החדש של הרשות הארצית לכבאות.