משטרה - 100

מד"א - 101

כיבוי והצלה - 102

מינהל לשירותים חברתיים (רווחה) - 04-9956118

מוקד בקרה ושליטה עירוני - 4911*