המרכז לפיתוח מנהיגות בקהילה בעכו – ההרשמה למחזור ג'

לאור הצלחת שני המחזורים הראשונים, המרכז לפיתוח מנהיגות בקהילה פותח את הרישום למחזור השלישי, שייערך בין  פברואר 2018 – יולי 2018. המרכז הוקם בתחילת שנת 2016 ביוזמת המכון לאיכות השלטון ובשילוב ושיתוף בנק מזרחי-טפחות עיריית עכו, אגף נוער וצעירים ומרכז צעירים עכו.

חזון המרכז:

פיתוח, קידום והעצמה של עתודת מנהיגות קהילתית, בעלת מוטיבציה להוביל, ליזום ולשנות, יחד עם פיתוח תרבות מנהיגותית ואיכות שלטון בעיר עכו ובגליל המערבי. 

ייעוד המרכז

המרכז פועל לפיתוח, קידום והעצמה של  עתודת מנהיגים, המממשים את יכולתם האישית, תוך יישום מנהיגות ערכית, מחויבות להשפעה והובלה חברתית-קהילתית, בקהילתם ובחברה הישראלית

מטרות המרכז:

 • פיתוח תכנית מנהיגותית יוקרתית, הכוללת מרחב למידה, ידע, התנסות רלוונטית, פיתוח אישי וקבוצתי ובניית "ארגז כלים" ברוח ערכית - לעידוד מצוינות, חדשנות ויצירתיות, לחיזוק מוטיבציה של צעירים ולחיזוק ההון האנושי המגוון של העיר.
 • קידום צעירים משכבות ומגזרים שונים עם פוטנציאל, שלא בא לידי ביטוי עקב חוסר מסגרות מתאימות בעיר ובגליל המערבי.
 • הגברת תחושת היכולת והמסוגלות ללקיחת יוזמה בקרב משתתפי התכנית, תוך פיתוח מודעות לצרכים המשתנים סביבם.
 • חיזוק השייכות, עידוד וחיזוק תחושת השליחות והאחריות לקהילה מתוך ראייה מערכתית, יחד עם העמקת מימדי הדמוקרטיה בעיר.
 • יצירת רשת קהילתית המשתמשת בהון האנושי לשם יצירת השפעה בעיר, תוך חיזוק מודעות ציבורית-קהילתית ומתן דוגמה אישית.
 • פיתוח פתרונות ומיזמים לצרכים חברתיים-קהילתיים בעיר וחילול שינוי חברתי עתידי.

התכנית:

 התכנית תתקיים בין 28 בפברואר 2018 – 31 ביולי 2018. התכנית מורכבת מ-120 שעות תוכן , מתוכן כ-10 שעות תוקדשנה לפרקטיקום מעשי וכן תהיינה שעות לפעילות מנטורים למשתתפים. שעות הלימודים תהיינה בימי ד' בשבוע בין 16:00 – 19:15 (ארבע שעות לימוד אקדמיות) במרכז צעירים עכו ואחת לחודש ייערך בימי ד' סיור בן יום שלם (8 – 10 שעות) כחלק מתכנית הלימודים.

משתתפים:

 קהל משתתפי התכנית יהיה קהל מגוון ויכלול את תושבי העיר עכו וסביבתה בטווח הגילאים 36-23.
ההשתתפות בתכנית תהיה מותנית בעמידה בקריטריונים השכלתיים (בגרות לפחות) ושל פעילות התנדבותית  חברתית.

עלות ההשתתפות:

התשלום לתכנית הוא 250 ₪ בלבד ולמסיימי התכנית יוחזר הסכום.

תכנים

הכיוון הכללי של התכנית – שילוב וסינרגיה בין מנהיגות ערכית מחוללת שינוי וקהילתיות; בין בסיס הידע לעולם היישומי, תוך שילוב הידע והניסיון המקצועי והאישי של המשתתפים.
התכנית מקיפה שישה בסיסי תוכן - מנהיגות וערכים, ניהול ויזמות, ממשל ומשילות, חברה וקהילה, כלכלה ותקשורת. אלה ילמדו ע"י מיטב מרצי המכון לאיכות השלטון, האקדמית גליל מערבי, בכירים בעיריית עכו, בכירים ברמה הלאומית, בכירי מזרחי-טפחות, מומחי תוכן ויזמים. התכנית תפעל בקונטקסט והדגשים של קהילה ומנקודת מבט ייעודית של צרכים בעכו.

תהליכי הלימוד כוללים ניתוח המפה האישית - SWOT  אישי - תהליכי משוב והתבוננות (רפלקציה), אבני דרך משימתיים - שיונחו ע"י המנחים (מנטורים) השונים וכן תרגיל TED אישי. המשתתפים ייזמו כעבודות סיכום פרויקטים ותוצרים קבוצתיים/אישיים, שמטרתם מתן מענה יישומי לצורך קהילתי.

היבטים נוספים בפעילות:

 • מפגשים עם בכירים בשירות הציבורי ובגופים עסקיים שונים.
 • דיונים קבוצתיים בנושאים שונים.
 • קיום תהליכי העצמה ופיתוח אישיים וקבוצתיים, דרך התנסויות שונות, ופיתוח "ארגז כלים" יישומי דרך סדנאות וניתוחי אירועים מגוונים.
 • סיורים לימודיים (חמישה):
 • במסגרות קהילתיות מגוונות בעיר עכו - במטרה להבין לעומק את פועלן, את המבנה שלהן והכרת דרכי גיבוש פעילותן ועיצובן.
 • בקרב עדות וקהילות שונות להכרת המגוון והמרקם האנושי המגוון של החברה בישראל והסוגיות הדמוגרפיות, בעיקר באזור הצפון.
 • במוסדות לאומיים בירושלים.
 • במרכז בנק מזרחי-טפחות.
 • במרכזי חדשנות בארגונים חברתיים ועסקיים.
 • בקרב עדות וקהילות שונות להכרת המגוון והמרקם האנושי המגוון של החברה בישראל והסוגיות הדמוגרפיות, בעיקר באזור הצפון.

בתום הקורס יינתן סיוע למסיימי התכנית ביישום המיזם, והם יצטרפו לקבוצת "בוגרי המרכז לפיתוח מנהיגות קהילתית".

מועמדים בגילאי  36-23, בעלי השכלה תיכונית מלאה לפחות וניסיון בפעילות התנדבותית בקהילה, הרואים עצמם כמנהיגים ערכיים, בעלי אחריות ומחויבות, מוטיבציה להוביל, בעלי מעוף ושאיפה למצוינות אישית מוזמנים להירשם ולשלוח קו"ח מפורטים לעו"ד מיכל אלמוג – רכזת מעורבות חברתית במרכז צעירים עכו – michal.a@bthere.org.il. טל' לבירורים: מרכז צעירים עכו 04-9917477, שלוחה 1.

ההרשמה עד יום ה', 25 בינואר 2018. ועדת קבלה תיערך למועמדים המתאימים להשתתף בתכנית, שיידרשו להביא גם מכתב המלצה.