קובי שמעוני
ראש המינהל
04-9956101

קובי שמעוניכתובת: ויצמן 35, ת"ד 207, עכו 24100 טלפון: 04-9956101 פקס: 04-9956103
דואר אלקטרוני: ravit@akko.muni.il

מנהל משאבי אנוש מספק שירות להנהלת העירייה ולעובדיה בתחום כח האדם, גיוסו, קליטתו והכשרתו.
האגף עוסק במכלול ההיבטים הקשורים במשאבי – אנוש ובכלל זה: יישום מדיניות כח האדם, הסכמי השכר ונוהלי העבודה הנוגעים לעובדי העירייה ופיקוח על ביצועם.
טיפול בענייני עובדי העירייה כגון: קליטה, שיבוץ, קידום, נוכחות, גמלאות ומשמעת.
איתור צרכים וקביעת תקני כח אדם ביחידות העירייה.
דיווח ובקרה על התשלומים הנילווים כגון: שעות נוספות, אחזקת רכב, כוננות וכו'. 
מינהל משאבי אנוש שם לו למטרה לשבח את המשאב האנושי בעירייה מתוך זיקה ישירה לטיב השירות שמקבלים תושבי העיר.