רשימת ברזיות ברחבי העיר:

רובע שיכון

מגרש ספורט גבעת התמרים - 1

פארק לילי שרון - 6

פארק שי תמיר - 1

פארק בת שבע - 1

פארק הנופלים - 2

פארק הפיקוסים - 2

שדרת הפיקוסים - 3

פארק קיבוץ גלויות - 1

שכונת אנשי קבע - 3

רובע צפון

מעלה הכרמים - 2

שושנה דמארי - 2

פארק בוטני - 9

פארק אלי כהן - 1

רובע עיר

ההגנה - 2

מיקום שירותים ציבוריים

בבניין העירייה

השוק העירוני

גן בוטני

גני הפסטיבל - באחריות החל"פ

ליד מלון עכוטל

בשוק בעיר העתיקה

סמוך לחאן אל עומדאן

חופי הרחצה - חוף הארגמן וחוף הלגונה (הנפרד) - מונגשים

פארק לילי שרון - תאים כימיים