עיריית עכו מקיימת קשרי חוץ עם ערים תאומות בחו"ל:

במסגרת קשרי החוץ ישנם חילופי משלחות בנושא תרבות, נוער, חינוך ועוד.