הקוד האתי של עיריית עכו כולל בתוכו שישה ערכי ליבה, שווי ערך בחשיבותם, המהווים את ה"אני מאמין" של חברי מועצת העיר ומשקפים את רוחה.

קוד אתי .pdf